Paginacija

ULOGA FAKTORINGA U FINANCIRANJU PODUZEĆA
ULOGA FAKTORINGA U FINANCIRANJU PODUZEĆA
Goran Ždinjak
Tema ovog završnog rada je faktoring i njegova uloga u financiranju poslovanja poduzeća. Na praktičnom primjeru objašnjeno je funkcioniranje faktoringa. U radu su pojašnjene vrste faktoring odnosa i funkcije faktoringa kao što su financiranje, osiguranja naplate (del credere) i upravljanje tražbinama (pružanje usluga). Također, u radu se daje prikaz obračuna cijene faktoringa te načini financiranja kod faktoring ugovora. Kako u svakom poslovanju ima prednosti i nedostataka,...
ULOGA FIZIOTERAPEUTA KOD OSOBA OBOLJELIH OD CISTIČNE FIBROZE
ULOGA FIZIOTERAPEUTA KOD OSOBA OBOLJELIH OD CISTIČNE FIBROZE
Dolores Vorih
Cistična fibroza ili mukoviscidoza je kronična progresivna bolest nasljednog karaktera. Uzrokovana je mutacijom CFTR gena. CF uzrokuje poremećaje respiratornog, probavnog i reproduktivnog sustava no zahvaljujući novim dijagnostičkim metodama, cistična fibroza se dijagnosticira do prve godine života. Kada se potvrdi dijagnoza, fizioterapeut provodi procjenu s ciljem formuliranja plana liječenja. Bolest je neizlječiva, ali zahvaljujući ranijem otkrivanju bolesti, ranijem početku...
ULOGA FIZIOTERAPEUTA KOD SPRIJEČAVANJA KOMPLIKACIJA DUGOTRAJNOG MIROVANJA
ULOGA FIZIOTERAPEUTA KOD SPRIJEČAVANJA KOMPLIKACIJA DUGOTRAJNOG MIROVANJA
Dino Alispahić
Dugotrajno ležanje u krevetu dovodi do brojnih zdravstvenih tegoba uzrokovanih nepokretnošću, a bolesnici se često djelomično ili u potpunosti ne mogu skrbiti o sebi te im je potrebna pomoć drugih kao i pravilna zdravstvena njega. Najčešće komplikacije dugotrajnog ležanja su dekubitusi, lokalizirane ozljede kože i potkožnog tkiva. Nadalje, respiratorne infekcije česta su bolest i imaju visoku incidenciju kod starijih osoba koje dugotrajno borave u krevetu. Duboka venska tromboza...
ULOGA FIZIOTERAPEUTA U KASNOJ POSTOPERATIVNOJ FAZI NAKON OPERACIJE TUMORA DOJKE
ULOGA FIZIOTERAPEUTA U KASNOJ POSTOPERATIVNOJ FAZI NAKON OPERACIJE TUMORA DOJKE
Dorotea Sapanjoš
Rak dojke je najčešći maligni tumor u žena koji uzrokuje veliku smrtnost, kako u Hrvatskoj, tako i u svijetu. Razvija se kroz duži vremenski period, a liječenje i rehabilitacija veoma su kompleksni. U lokalne načine liječenja spadaju kirurška terapija i radioterapija; u sustavnu terapiju: kemoterapija, hormonalna terapija i imunoterapija, a odabir načina liječenja tumora dojke ovisi o brojnim čimbenicima. Zbog smanjene aktivnosti nakon operacije oslabljeni mišići ramenog...
ULOGA FIZIOTERAPEUTA U MODELU ZDRAVSTVENE SLUŽBE U KOŠARKAŠKOM KLUBU
ULOGA FIZIOTERAPEUTA U MODELU ZDRAVSTVENE SLUŽBE U KOŠARKAŠKOM KLUBU
Antonio Rumora
Glavni cilj ovog završnog rada bio je utvrđivanje uloge fizioterapeuta u modelu zdravstvene službe u košarkaškom klubu. Povećanjem zahtjeva sporta sportaši su izloženi većim opterećenjima, kako za vrijeme natjecanja tako i za vrijeme treninga. Kako bi se sport što više približio publici, koja je veliki izvor prihoda u sportu, organizira se sve veći broj natjecanja te se tako sportašima pruža prilika da se još bolje promoviraju, ali im se i skraćuje vrijeme potrebno za odmor...
ULOGA FIZIOTERAPEUTA U POBOLJŠANJU KVALITETE ŽIVOTA DJECE SA SINDROMOM DOWN
ULOGA FIZIOTERAPEUTA U POBOLJŠANJU KVALITETE ŽIVOTA DJECE SA SINDROMOM DOWN
Angela Barić
Downov sindrom (DS) je glavni uzrok mentalne retardacije, pogađa 1 od 800 novorođenčadi. Približno 95% slučajeva DS uzrokovano je prisutnošću 3 kopije 21. kromosoma. Down sindrom se može dijagnosticirati prenatalno i postnatalno. U radu su opisane metode Bobath, Vojta, hipoterapija, Halliwick koncept i senzorna integracija koje se koriste u poboljšanju motoričkih sposobnosti kod djece s DS-om. Bobath koncept je definiran kao pristup rješavanju problema, procjeni i liječenju osoba...
ULOGA FIZIOTERAPEUTA U POVRATKU PACIJENATA U SVAKODNEVNE AKTIVNOSTI NAKON TEP-A KUKA
ULOGA FIZIOTERAPEUTA U POVRATKU PACIJENATA U SVAKODNEVNE AKTIVNOSTI NAKON TEP-A KUKA
Sofija Bagić
Artroplastika je kirurški postupak prilikom kojeg se dio zgloba ili cijeli zglob zamjenjuje umjetnim zlobom. Artroplastika kuka je rutinska operacija, indikacije su brojne, iako je najčešća osteoartritis kuka. Nakon operacije i postoperativne rehabilitacije, ukoliko nema komplikacija, u skladu s preporukama liječnika ortopeda ili fizijatra, izvodi se plan terapije. To podrazumijeva vježbe jačanja oslabljene muskulature i povećanja opsega pokreta, te ostale procedure poput...
ULOGA FIZIOTERAPEUTA U PREPOZNAVANJU I LIJEČENJU STRES FRAKTURA KOD SPORTAŠA
ULOGA FIZIOTERAPEUTA U PREPOZNAVANJU I LIJEČENJU STRES FRAKTURA KOD SPORTAŠA
Dalia Glavak
Stres fraktura je djelomičan ili potpun prijelom kosti koji nastaje kao rezultat ponavljane primjene stresa nižeg od stresa potrebnog za lom kosti u jednom opterećenju. Čimbenici koji pogoduju nastanku su: dob i spol, vrsta sportske aktivnosti, biomehanički čimbenici, mišići, greške u treningu, podloga, sportska obuća i hormonalni disbalans. Najviše podložni tim ozljedama su sportaši koji se bave sportovima gdje su prisutni jaki udarci (trčanje, košarka, nogomet i gimnastika)....
ULOGA FIZIOTERAPEUTA U PREVENCIJI KARDIOLOŠKIH OBOLJENJA
ULOGA FIZIOTERAPEUTA U PREVENCIJI KARDIOLOŠKIH OBOLJENJA
Nikolina Budimir
Kardiološke bolesti su značajan javnozdravstveni problem diljem svijeta. Razvoj kardioloških bolesti povezan je s navikama u svakodnevnom životu, kao što su pušenje, nezdrava prehrana, tjelesna neaktivnost te psihosocijalni stres. Među kardiološkim bolestima najčešći uzrok smrti su ishemijske bolesti srca što uključuje koronarnu bolest srca, akutni infarkt srca i druge oblike navedene bolesti. U prevenciji kardioloških bolesti veoma je važan holistički pristup bolesniku, koji...
ULOGA FIZIOTERAPEUTA U PREVENCIJI KARDIOLOŠKIH OBOLJENJA
ULOGA FIZIOTERAPEUTA U PREVENCIJI KARDIOLOŠKIH OBOLJENJA
Biljana Nikolić
Kardiovaskularne bolesti su bolesti srca i krvožilnog sustava. Uzrok srčano - žilnih bolesti je kombinacija nekoliko čimbenika rizika, a njihova pojava se veže za način života te fiziološke čimbenike rizika. Promjenjivi čimbenici rizika su oni na koje se može utjecati promjenom životnih navika u njih ubrajamo: pušenje cigareta, povišen krvni tlak, povišena masnoća u krvi, šećernu bolest, tjelesnu neaktivnost, prehrambene navike, pretilost te stres. U nepromjenjive...
ULOGA FIZIOTERAPEUTA U PREVENCIJI KARDIOLOŠKIH OBOLJENJA
ULOGA FIZIOTERAPEUTA U PREVENCIJI KARDIOLOŠKIH OBOLJENJA
Angela Butorac
Kardiološke bolesti i dalje ostaju glavnim uzrokom pobolijevanja i smrtnosti u Republici Hrvatskoj te su značajan javnozdravstveni problem i diljem svijeta čiji je razvoj povezan s navikama u svakodnevnom životu kao što su pušenje, nezdrava prehrana, tjelesna neaktivnost te psihosocijalni stres. Najčešći uzrok smrti među kardiovaskularnim oboljenjima su ishemijske bolesti srca što uključuje koronarnu bolest srca, akutni infarkt srca i druge oblike navedene bolesti. U prevenciji...
ULOGA FIZIOTERAPEUTA U RADU SA STARIJIM OSOBAMA IZVAN INSTITUCIJSKE SKRBI
ULOGA FIZIOTERAPEUTA U RADU SA STARIJIM OSOBAMA IZVAN INSTITUCIJSKE SKRBI
Marina Husak
Starenje i starost su pojmovi koje se trebaju razlikovati. Starenje je cjeloživotni prirodni proces s brojnim fiziološkim promjenama te u kojem organizam kvalitativno i kvantitativno propada. Dok starost predstavlja razvojno razdoblje u životu. Hrvatska je svrstana među države s vrlo starom populacijom, uz to javlja se i sve veća potreba za rješavanjem vrlo raznolikih problema vezanih uz stariju populaciju (65+). Veliki doprinos u rješavanju određenih zahtjeva predstavlja osnivanje...

Paginacija