Pages

ANALIZA PRIMJENE POSTOJEĆEG CMS SUSTAVA U FIRMI SA VIŠE OD 50 DJELATNIKA - VINKOPROM d.o.o.
ANALIZA PRIMJENE POSTOJEĆEG CMS SUSTAVA U FIRMI SA VIŠE OD 50 DJELATNIKA - VINKOPROM d.o.o.
Domagoj Spajić
U ovom završnom radu prikazana je i analizirana, najprije u teoriji, a potom u praksi analiza CMS sustava na primjeru poduzeća koji ima više od 50 zaposlenih. U ovom završnom radu analiziran je CMS sustav na primjeru tvrtke Vinkoprom. Rad je pisan pomoći ISS(Integralne spiralne sinteze). Na početku analize prikazani su klasični i bežični mrežni sustavi te pozitivne i negativne strane intraneta. U daljnjem radu mogu se vidjeti opći podaci o tvrtki, njezini ciljevi kao i informacije...
ANALIZA PRIMJENE POSTOJEĆEG MIS SUSTAVA U FIRMI S VIŠE OD 100 DJELATNIKA
ANALIZA PRIMJENE POSTOJEĆEG MIS SUSTAVA U FIRMI S VIŠE OD 100 DJELATNIKA
Danijel Franjković
Cilj završnoga rada bio je analizirati u teoriji, a kasnije i u praksi, na osnovu zadanog primjera, analizu postojećeg MIS sustava na primjeru poduzeća koji ima više od 100 zaposlenika. Upravljački informacijski sustav informacijski je sustav kod kojeg je naglasak stavljen na osiguranje periodičnih informacija koje menadžerima služe u procesu poslovnog odlučivanja. Upravljački informacijski sustavi menadžerima također osiguravaju izvješća te izravan pristup podacima o...
ANALIZA PROCESA DONOŠENJA ODLUKE O KUPNJI
ANALIZA PROCESA DONOŠENJA ODLUKE O KUPNJI
Nikolina Mitrović
U ovome radu cilj je bio analizirati proces donošenja odluka o kupnji, koje su to odluke koje potrošač donosi pri kupnji nekog proizvoda. U teorijskom dijelu, na samom početku, definira se tko je potrošač i što je ponašanje potrošača s naglaskom na proces donošenja odluka o kupnji. Proces donošenja odluke analizira se kroz pet faza: spoznaja problema, traženje informacija, vrednovanje alternativa, odluka o kupnji i poslijekupovni procesi. U istraživačkom dijelu analizirane su...
ANALIZA TURISTIČKOG TRŽIŠTA EU
ANALIZA TURISTIČKOG TRŽIŠTA EU
Ida Vrkić
Turizam je za gospodarstvo zemalja iznimno važan, što je vidljivo iz velikog broja turističkog prometa, povećanja zaposlenosti, priljevu deviza te visokog udjela turizma u ukupnom bruto društvenom proizvodu. Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju pojavljuju se nove mogućnosti za rast i razvoj hrvatskog turizma, s obzirom na sve veći interes turista iz Europske unije, ali i iz cijeloga svijeta. Turistička politika uvelike može doprinijeti ostvarivanju općih ciljeva u pogledu povećanja...
ANALIZA UTJECAJA MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI NA POTROŠAČKE ODLUKE I POSLOVANJE
ANALIZA UTJECAJA MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI NA POTROŠAČKE ODLUKE I POSLOVANJE
Ivana Vranjković
Ovaj rad bavi se pitanjem kako marketinške aktivnosti utječu na ponašanje i odluke potrošača te na poslovne rezultate tvrtki. Rad se oslanja na analizu literature iz područja marketinga i ponašanja potrošača te na primjeni marketing menadžmenta i marketinškog miksa kao alata za planiranje, provođenje i praćenje marketinških aktivnosti. Glavni problem koji je istraživan u radu jest kako marketinške aktivnosti utječu na potrošačke odluke i poslovanje. Ovaj problem istražuje...
ANALIZA UZROKA DEVIJATNOG PONAŠANJA U ADOLESCENCIJI
ANALIZA UZROKA DEVIJATNOG PONAŠANJA U ADOLESCENCIJI
Aleksandra Stojanović
Adolescencija je izuzetno značajan period života svake osobe, s obzirom da je taj period ključan za razvoj i odrastanje svakog čovjeka. Razdoblje adolescencije se također smatra razdobljem „bure i oluje“ – gdje su česta pojava oblici devijantnog ponašanja i buntovništva, s obzirom na brze izmjene raspoloženja te unutarnje konflikte koje mladi ljudi imaju prilikom sazrijevanja. Devijantnim se smatra svako ponašanje koje se ne uklapa u norme i standarde određenog društva, a...
ANALIZA UČESTALOSTI OZLJEĐIVANJA U RAZLIČITIM SPORTSKIM AKTIVNOSTIMA
ANALIZA UČESTALOSTI OZLJEĐIVANJA U RAZLIČITIM SPORTSKIM AKTIVNOSTIMA
Kristijan Mamuzić
Sportske ozljede sastavni su dio profesionalnog, ali sve češće i rekreativnog sporta. Zbog svoje ozbiljnosti, učestalosti i mogućih komplikacija mogu predstavljati ozbiljan problem u napretku svakog sportaša. Isto tako, kod rekreativaca pojavnost ozljeda može utjecat na smanjenje kvalitete života i osjećaja općeg fizičkog zadovoljstva. Cilj ovog rada bio je utvrditi učestalost ozljeda kod osoba, koje se profesionalno i rekreativno, bave sportom. Istraživanje je obuhvatilo...
ANALIZA ZNANSTVENE UTEMELJENOSTI PRIMJENE AROMATERAPIJE U FIZIOTERAPIJI
ANALIZA ZNANSTVENE UTEMELJENOSTI PRIMJENE AROMATERAPIJE U FIZIOTERAPIJI
Toni Maričić
Aromaterapija je kontrolirano korištenje eteričnih ulja kako bi se ljudski organizam doveo u ravnotežu. Eterična ulja koristile su drevne civilizacije, a utemeljiteljem modernog pristupa i oživljavanja korištenja blagotvornog djelovanja eteričnih ulja smatra se francuski kemičar Gattefosse. Provedena su brojna istraživanja o učinkovitosti aromaterapije i u većini je aromaterapija imala pozitivan učinak. Neka od istraživanja prikazuju učinkovitost aromaterapije kod žena s rakom...
ANKSIOZNO - DEPRESIVNI POREMEĆAJ
ANKSIOZNO - DEPRESIVNI POREMEĆAJ
Dragana Petrović
Anksioznodepresivni poremećaj je vrlo čest poremećaj u psihijatriji. Anksioznost i depresija su među vodećim bolestima suvremenog doba gdje je od izuzetne važnosti pravovremeno utvrđivanje postojanja jednog od poremećaja ili kombinacija oba kako bi se mogla pružiti adekvatna pomoć te poboljšati kvaliteta života. Osobe kojima je dijagnosticiran anksioznodepresivni poremećaj isplovljavaju simptomima anksioznog i depresivnog poremećaja u kombinaciji. Simptomi nijednog od...
ANOREKSIJA - POJAVNOST I PREVENCIJA
ANOREKSIJA - POJAVNOST I PREVENCIJA
Matea Dretvić
Anoreksija nervoza je poremećaj hranjenja kojeg karakterizira namjerni gubitak tjelesne težine sa prosječnom prevalencijom 0,5% za djevojke i mlađe žene starosti 12-30 godina i 0,05% za muškarce starosne dobi 12-30 godina. Etiologija poremećaja nije u potpunosti dokazana, no većina autora faktore rizika dijeli na biološke, psihološke, razvojne i sociokulturne čimbenike rizika. Anoreksija se dijeli na restriktivnu koju karakterizira redukcijska dijeta i prežderavajuću/purgativnu...
ANTROPOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE NOGOMETAŠA TIJEKOM PRIPREMNOG PERIODA
ANTROPOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE NOGOMETAŠA TIJEKOM PRIPREMNOG PERIODA
Matea Trogrlić
Antropometrijske karakteristike i sastav tjelesne mase sportaša su predmet raznih istraživanja u kojima su mnogi istraživači pretpostavili da se od sportaša očekuje da posjeduju određene strukturne i funkcionalne karakteristike, koje su posebno pogodne za njihov specifičan sport. Cilj ovog istraživanja bio je procijeniti antropometrijske karakteristike nogometaša NK Vuteks-Sloga, te kako se one mijenjaju tijekom pripremnog perioda. Na uzorku od 19 ispitanika izmjerena je visina...
ANTROPOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE RUKOMETAŠICA RUKOMETNOG KLUBA "OLIMPIJA" IZ OSIJEKA
ANTROPOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE RUKOMETAŠICA RUKOMETNOG KLUBA "OLIMPIJA" IZ OSIJEKA
Katarina Unukić
U suvremenom sportu antropometrijska mjerenja i određivanje morfoloških karakteristika postali su neizostavan dio pripreme i praćenja napretka kod sportaša. Osim praćenja promjena antropometrijskih mjera s treningom, sve je više prepoznata važnost tjelesnih mjera u selekciji sportaša za pojedini sport ili za pojedinu poziciju u timu kako bi se potencijalne genetske predispozicije i potencijali maksimalno iskoristili. Rukometna igra zbog svojih specifičnosti stavlja različite...

Pages