Pages

ANOREKSIJA - POJAVNOST I PREVENCIJA
ANOREKSIJA - POJAVNOST I PREVENCIJA
Matea Dretvić
Anoreksija nervoza je poremećaj hranjenja kojeg karakterizira namjerni gubitak tjelesne težine sa prosječnom prevalencijom 0,5% za djevojke i mlađe žene starosti 12-30 godina i 0,05% za muškarce starosne dobi 12-30 godina. Etiologija poremećaja nije u potpunosti dokazana, no većina autora faktore rizika dijeli na biološke, psihološke, razvojne i sociokulturne čimbenike rizika. Anoreksija se dijeli na restriktivnu koju karakterizira redukcijska dijeta i prežderavajuću/purgativnu...
ANTROPOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE NOGOMETAŠA TIJEKOM PRIPREMNOG PERIODA
ANTROPOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE NOGOMETAŠA TIJEKOM PRIPREMNOG PERIODA
Matea Trogrlić
Antropometrijske karakteristike i sastav tjelesne mase sportaša su predmet raznih istraživanja u kojima su mnogi istraživači pretpostavili da se od sportaša očekuje da posjeduju određene strukturne i funkcionalne karakteristike, koje su posebno pogodne za njihov specifičan sport. Cilj ovog istraživanja bio je procijeniti antropometrijske karakteristike nogometaša NK Vuteks-Sloga, te kako se one mijenjaju tijekom pripremnog perioda. Na uzorku od 19 ispitanika izmjerena je visina...
ANTROPOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE RUKOMETAŠICA RUKOMETNOG KLUBA "OLIMPIJA" IZ OSIJEKA
ANTROPOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE RUKOMETAŠICA RUKOMETNOG KLUBA "OLIMPIJA" IZ OSIJEKA
Katarina Unukić
U suvremenom sportu antropometrijska mjerenja i određivanje morfoloških karakteristika postali su neizostavan dio pripreme i praćenja napretka kod sportaša. Osim praćenja promjena antropometrijskih mjera s treningom, sve je više prepoznata važnost tjelesnih mjera u selekciji sportaša za pojedini sport ili za pojedinu poziciju u timu kako bi se potencijalne genetske predispozicije i potencijali maksimalno iskoristili. Rukometna igra zbog svojih specifičnosti stavlja različite...
ARHIVI I ARHIVSKA SLUŽBA
ARHIVI I ARHIVSKA SLUŽBA
Jovana Šarac
Tema ovoga završnoga rada jest Arhivi i arhivska služba u kojem će biti detaljno obrađeni sami arhivi, arhivska građa. Završni rad prožima deset osnovnih poglavlja upotpunjenih raznovrsnim popisom literaturnih izvora implementiranih pri izradi rada. Osnovna je zadaća arhiva kao tijela javne uprave osigurati zaštitu zapisa od trajna značaja za poslovne i službene svrhe i kao pravnog dokaza, a s druge strane, omogućiti pristup arhivskom gradivu, neovisno o vremenu, mjestu i...
ARHIVI U OKRUŽJU INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA
ARHIVI U OKRUŽJU INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA
Ana Marija Perković
Suvremeno društvo nezamislivo je bez dokumenata, komuniciranja u pisanome obliku, prikupljanja i korištenja zapisanih informacija. Stvari koje ne želimo zaboraviti zapisujemo ili snimamo i čuvamo, za mnoge stvari koje su nam potrebne u životu moramo pisati, ispunjavati obrasce i čuvati određene dokumente. U ogromnoj količini dokumentacije i zapisa koji nastaju djelovanjem pravnih i fizičkih osoba nalazi se i ono što ćemo smatrati arhivskim gradivom: onaj dio koji je sačuvan ili...
AUTISTIČNI POREMEĆAJI I MOGUĆNOSTI TERAPIJSKIH INTERVENCIJA
AUTISTIČNI POREMEĆAJI I MOGUĆNOSTI TERAPIJSKIH INTERVENCIJA
Lucija Buconjić
Broj djece s dijagnozom autizma je u stalnom porastu. Autizam je neurobiološki razvojni poremećaj koji se javlja u ranom djetinjstvu, obično prije tridesetog mjeseca djetetovog života. Iako djeca s autizmom izgledaju kao i sva ostala zdrava djeca, ona ipak imaju znatne životne teškoće, koje postaju sve izrazitije ukoliko se što prije ne zatraži pomoć stručnjaka kako bi se dijete uključilo u odgovarajuće terapijske programe. Obilježja autizma su: teškoće u socijalnim...
BOLNI SINDROMI RAMENA I FIZIOTERAPIJA
BOLNI SINDROMI RAMENA I FIZIOTERAPIJA
Filip Osbah
Bolni sindromi ramena su najčešći bolni sindromi koji pripadaju skupini izvanzglobnih reumatskih bolesti, u čijoj kliničkoj slici dominiraju bol, oteklina i smanjenje funkcionalne pokretljivosti zgloba. Fizioterapijska procjena bolnih sindroma ramena temelji se na S.O.A.P. metodi. Sastoji se od subjektivnog i objektivnog dijela, prikupljanja i dokumentiranja podataka dobivenih od pacijenta, te na kraju izrade plana i programa fizioterapije. Ciljevi fizioterapijske intervencije su...
BOLNI SINDROMI VRATNE KRALJEŽNICE
BOLNI SINDROMI VRATNE KRALJEŽNICE
Ana-Marija Božić
Bolni sindromi vratne kralježnice neki su od glavnih tegoba današnjice koji uzrokuju smanjenje kvalitete života oboljele osobe. Ono što najviše zabrinjava je upravo pojavnost bolnih sindroma u sve mlađoj životnoj dobi. Stoga je od velike važnosti upoznati oboljele osobe sa etiologijom, simptomima i rizičnim čimbenicima koji dovode do pojave bolnih sindroma vratne kralježnice. Cilj ovog rada je prikazati fiziotrapijski postupak osoba koje boluju od bolnih sindroma vratne...
BRZI PROTOKOL UGRADNJE TOTALNE ENDOPROTEZE KUKA
BRZI PROTOKOL UGRADNJE TOTALNE ENDOPROTEZE KUKA
Lara Juričić
U ljudskom tijelu, zglob kuka jedan je od najvećih zglobova. Sastoji se od acetabuluma i glave femura. Zglob kuka spada u grupu kuglastih, troosovinskih zglobova. U samom zglobu moguće je izvoditi pokrete u sve tri ravnine, odnosno oko sve tri osi, a to su fleksija, ekstenzija, abdukcija, adukcija, vanjska i unutarnja rotacija. Osteoartritis je kronična, degenerativna, progresivna bolest zglobova koja u zadnjem stadiju dovodi do destrukcije zglobne hrskavice. Dijeli se na primarni i...
BUDUĆNOST PROIZVODA TRGOVAČKIH MARKI I TRENDOVI NA TRŽIŠTU
BUDUĆNOST PROIZVODA TRGOVAČKIH MARKI I TRENDOVI NA TRŽIŠTU
Antonio Abramović
Završni rad na temu „Budućnost proizvoda trgovačkih marki i trendovi na tržištu“ pokriva uvod o trgovačkim markama, usporedbu trgovačkih marki nasuprot brandova te se navodi primjeri trgovačkih marki i brandova kako bi se prikazala primjena teorije u industriji. U samom početku rad uvodi temu o vlasništvu i elementima marke te slučaju Spider – Podravka i njihovom sukobu za titulu vodećeg proizvođača čajeva na tržištu. Obrazložena je konkurencija te njena uloga na...
CERVIKALNI BOLNI SINDROMI
CERVIKALNI BOLNI SINDROMI
Danijela Marić
Cervikalni bolni sindromi predstavljaju bolest suvremenog društva, a javljaju se kao posljedica sedentarnog načina života. Mogu nastati i pod utjecajem brojnih čimbenika kao što su nepravilna postura, traume, infekcije, neurološki problemi i sl. Glavna obilježja ovih sindroma su bolovi u vratu, gornjim ekstremitetima i zatiljku, napetost mišića, lokalni osjećaj topline, glavobolje i vrtoglavice. Postojne brojni oblici liječenja i fizioterapijskih intervencija koji se provode u...
CESTOVNI PROMET
CESTOVNI PROMET
Patrik Maršanić
Suvremeni cestovni promet je najrazvijeniji i najvažniji oblik kopnenog prometa. Odlikuju ga brzina i razgranatost cestovnih putova te je optimalan za prijevoze od vrata do vrata na kraćim udaljenostima. Ovaj rad prikazuje procese pri cestovnom prijevozu lakopokvarljivih namirnica. Velik dio prehrambenih proizvoda je temperaturno osjetljiv te zahtjeva određeni temperaturni režim stoga je potrebno posvetiti pažnju ovoj vrsti proizvoda kao predmeta prijevoza kako bi se osigurala njihova...

Pages