Paginacija

DIGITALNI MARKETING U BANKARSKOM SEKTORU
DIGITALNI MARKETING U BANKARSKOM SEKTORU
Mirjana Kraljević
Digitalni marketing sve više postaje jedno od najtraženijih područja ekonomije, a ovakav oblik komunikacijskih aktivnosti potreban je svima koji se žele istaknuti u oglašavanju na najbolji način. Ubrzani razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije za sobom je donio brojne prednosti, najviše za poslovanja. Zbog toga je lakše neko ikada prije doći do kupaca i prenijeti mu željene informacije, ponuditi uslugu i proizvod i na temelju komunikacije s kupcem dobiti uvid u njegove...
DIJABETIČKO STOPALO
DIJABETIČKO STOPALO
Antonela Jurić
Stopalo je završni dio donjeg ekstremiteta koji ima mnogobrojne uloge u svakodnevnom funkcioniranju. Dijabetes predstavlja kroničnu bolest koju karakterizira povišena razina glukoze u krvi i koja sa sobom donosi brojne komplikacije. Jedna od njih je i dijabetičko stopalo, odnosno sindrom koji uključuje sva patološka stanja stopala koja su direktna posljedica dijabetesa ili dijabetičkih komplikacija. Sindrom dijabetičkog stopala kasna je i kronična posljedica dijabetesa koja se...
DIJAGNOSTIKA OSTEOPOROZE
DIJAGNOSTIKA OSTEOPOROZE
Matija Jurčević
Kvaliteta uređaja i brojni tehnološki pomaci omogućuju jeftine i jednostavne metode za dijagnosticiranje osteoporoze. Svjetska zdravstvena organizacija prepoznala je denzitometriju kao jedinu metodu za dijagnostiku osteoporoze. Mjerenje je točno i sama pretraga je vrlo jednostavna. Kod ove bolesti brojnim ljudima je izrazito potrebna pomoć i pravilna dijagnoza kako bi napredovali u samoj prevenciji i liječenju. Ipak, većina ljudi nije svjesna da je ovo tiha bolest koja se šulja i...
DIJAGNOSTIKA U NOGOMETU
DIJAGNOSTIKA U NOGOMETU
Karlo Majtanić
Nogomet je jedna od najpopularnijih sportskih igara na svijetu. Prema fiziološkoj klasifikaciji nogomet je aerobno-anaerobni sport gdje dominiraju miješani energetski procesi. Nogomet je kompleksna agonistička kineziološka aktivnost koja pripada grupi polistrukturalnih acikličkih gibanja, a obilježava je varijabilitet motoričkih radnji kojim se igra realizira i kojima igrači postižu osnovne ciljeve igre; postizanje pogotka i pobjedu. Jednu nogometnu ekipu čini jedanaest igrača, od...
DIJETOTERAPIJA I ZNAČAJ FIZIOTERAPEUTA KOD BOLESTI GIHTA
DIJETOTERAPIJA I ZNAČAJ FIZIOTERAPEUTA KOD BOLESTI GIHTA
Ines Prisuda
Giht je oblik upalnog artritisa kojem je glavno obilježje hiperuricemija i intraartikularno taloženje urata u pojedinim zglobovima. Čimbenici rizika su pretilost, hipertenzija, upotreba diuretika, unos alkohola i pića bogatih fruktozom te prehrana bogata mesom i morskim plodovima. Giht se liječi uz pomoć farmakoloških i nefarmakoloških tretmana. Zdrava prehrana i promjene načina života imaju veliku ulogu kako u sprječavanju nastanka bolesti tako i u liječenju. Od dijeta...
DIJETOTERAPIJA I ZNAČAJ FIZIOTERAPEUTA KOD OSTEOPOROZE
DIJETOTERAPIJA I ZNAČAJ FIZIOTERAPEUTA KOD OSTEOPOROZE
Josip Štenc
Osteoporoza je najčešća bolest kostiju koju karakterizira smanjena koštana masa i poremećena struktura, kao i nedostatna mineralizacija, što rezultira smanjenjem njezine čvrstoće i elastičnosti te povećanjem mogućnosti učestalosti prijeloma. Osteoporoza se naziva „tihom epidemijom“ jer je riječ o bolesti bez tipične boli čiji su simptomi neprimjetni do prvog prijeloma. Rizični su čimbenici za nastanak osteoporoze: geni, poremećaj prehrane, rana menopauza kod žena,...
DIJETOTERAPIJA KOD OBOLJELIH OD OSTEOPOROZE
DIJETOTERAPIJA KOD OBOLJELIH OD OSTEOPOROZE
Nikola Lukić
Osteoporoza je jedna od najčešćih metaboličkih bolesti i uglavnom zahvaća ljude starije dobi. Češće se javlja u žena nego u muškaraca i znatan gubitak kosti počinje nakon menopauze. Najčešća posljedica osteoporoze je prijelom kosti. U vrijeme rasta i razvoja koštanog sustava pa sve do 30. godine života, nasljedni činitelji, tjelesna aktivnost, a posebice količina kalcija u prehrani odlučujući su za postizanje vrhunca koštane mase. Čimbenici rizika kod osteoporoze su:...
DINAMIČKA NEUROMUSKULARNA STABILIZACIJA U SPORTU
DINAMIČKA NEUROMUSKULARNA STABILIZACIJA U SPORTU
Marino Ojdanić
Dinamička neuromuskularna stabilizacija (DNS) je neurofiziološki pristup koji koristi ljudske ontogenetske modele (npr., razvojne motoričke obrasce) koje sveobuhvatno upotrebljava u procjeni, liječenju, vježbanju i stvaranju funkcionalnih strategija s naglaskom na poštivanje načela razvojne kineziologije kod postavljanja dijagnoze i liječenja disfunkcije lokomotornog sustava kod novorođenčadi, dojenčadi i odraslih. Da bi pokret bio moguć i učinkovit potrebna je „centralna...
DISCIPLINSKA ODGOVORNOST SLUŽBENIKA U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
DISCIPLINSKA ODGOVORNOST SLUŽBENIKA U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
Ivana Pavelić
Službenici u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijekom obavljanja poslova koje su im dodijeljene prema njihovom radnom rasporedu, imaju obvezu pridržavati se internih pravila službe. Poštivanje službene dužnosti je temeljna obveza svakog službenika u javnoj upravi, uključujući i službenike u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Kroz disciplinski postupak, nastoji se potaknuti javne službenike da obavljaju svoje službene dužnosti odgovorno...
DISCIPLINSKA ODGOVORNOST SLUŽBENIKA U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
DISCIPLINSKA ODGOVORNOST SLUŽBENIKA U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
Iva Bekavac
Službenici u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave pri obavljanju poslova koji su im povjereni, a sukladno njihovom rasporedu na radno mjesto, obvezni su pridržavati se pravila službe te postupati sukladno odredbama zakona i drugih pravnih akata, a sve radi osiguranja ostvarivanja potreba i zahtjeva građana kao krajnjih korisnika javnih usluga. U slučaju da službenici jedinica samouprave u obavljanju svojih povjerenih poslova povrede službenu dužnost (dakle,...
DISFUNKCIJA SAKROILIJAKALNIH ZGLOBOVA
DISFUNKCIJA SAKROILIJAKALNIH ZGLOBOVA
Martina Jurgec
Disfunkcija sakroilijakalnih zglobova je stanje koje uzrokuje bol u lumbalnom dijelu kralježnice. Sakroilijakalni zglob je struktura koja povezuje kralježnicu i zdjelični obruč, a nalazi se između zglobne površine os ilium i sakralne zglobne površine. Njegov položaj znatno utječe na biomehaniku kretanja, a njegova primarna funkcija je apsorbiranje i prenošenje sile s kralježnice na zdjelični obruč. Uz to odgovoran je i za olakšavanje poroda kod žena. Disfunkcija...
DISKRIMINACIJA U RADNOM ODNOSU
DISKRIMINACIJA U RADNOM ODNOSU
Josipa Mikola
Ovaj rad prikazuje različite dimenzije borbe protiv diskriminacije na radnom mjestu, s posebnim naglaskom na intervencije koje promiču inkluzivno i raznoliko radno okruženje. Ispitujući širok spektar tema kao što su rodna, dobna, vjerska, etnička i seksualna diskriminacija, kao i stereotipi i predrasude, ovaj rad baca svjetlo na složenost izazova s kojima se suočavaju organizacije u osiguravanju jednakih prilika za sve zaposlenike. Analiza spolne i rodne diskriminacije otkriva...

Paginacija