Paginacija

FINANCIJSKA ANALIZA KAO PODLOGA USPJEŠNOG POSLOVANJA PODUZEĆA
FINANCIJSKA ANALIZA KAO PODLOGA USPJEŠNOG POSLOVANJA PODUZEĆA
Mateja Glavota
SAŽETAK Za uspješan razvitak poduzeća i njegov siguran rast, potrebno je razumijevanje poslovanja i postizanje zadovoljavajućih poslovnih rezultata. Da bi se ostvarili ti ciljevi neophodno je posjedovati kvalitetnu informacijsku podlogu što znači da su sva poduzeća dužna sastaviti financijske izvještaje koji moraju biti pouzdani, usporedivi, razumljivi i sastavljeni u skladu s računovodstvenim standardima i načelima. Temeljna financijska izvješća polazna su osnova za analizu...
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI U TRGOVAČKOJ DJELATNOSTI
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI U TRGOVAČKOJ DJELATNOSTI
Branimir Marinović
Sastavljanje i prezentiranje financijskih izvještaja neizostavna su obveza svakog poduzeća. Temelj su informiranja o financijskom položaju i promjenama, polazna osnova za analizu poslovanja, a prikazuju financijske učinke transakcija i ostalih događanja u djelatnosti. Kako bi bili vjerodostojni izvještaji moraju pružiti istinit, fer i pouzdan pregled imovine, kapitala i obveza, promjene financijskog položaja te dobiti i gubitka. Da bi poduzeće bilo uspješno krucijalno je da poznaje...
FINANCIRANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE NA PRIMJERIMA GRADA VINKOVACA I GRADA OTOKA
FINANCIRANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE NA PRIMJERIMA GRADA VINKOVACA I GRADA OTOKA
Ivona Lojna
Financije su ključan dio funkcioniranja svih sustava društva. Financiranje podrazumijeva planirano prikupljanje sredstava i njihov raspored na određene izdatke. Ono treba biti razborito i u svrhu ostvarenja postavljanih ciljeva. Financiranje lokalnih i regionalnih samouprava temelji se na proračunu. Proračun je plan primitaka i izdataka lokalne i regionalne samouprave. Sredstva proračuna se prikupljaju kroz različite namete i poreze koje ubiru regionalne i lokalne samouprave. U...
FINANCIRANJE OBRAZOVANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ
FINANCIRANJE OBRAZOVANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Sanja Tokalić
Obrazovanje je oduvijek imalo veliko značenje u društvu, ali je ono jednako važno i za pojedinca. Putem obrazovanja pojedinac ima priliku poboljšati svoje kognitivne funkcije i sposobnosti te u konačnici dobiti željenu razinu izobrazbe. Obrazovanje se objašnjava kao proces stjecanja znanja i razvijanja sposobnosti. Obrazovanje u Republici Hrvatskoj ima dugu tradiciju te je ono zakonom uređeno. Nakon postanka članice Europske unije Republika Hrvatska je morala prilagoditi svoj...
FINANCIRANJE PODUZETNIČKOG POTHVATA
FINANCIRANJE PODUZETNIČKOG POTHVATA
Marina Stanić
Za pokretanje poduzetničkog pothvata, kao i razvijanja postojećeg, potrebna su određena financijska sredstva. Jedan od ključnih izazova s kojima se susreću današnji poduzetnici je otežan pristup financiranju za poduzetnička ulaganja u razvoj, istraživanja, obrazovanje, promociju, opremu i infrastrukturu. Danas, u poslovnoj praksi pronalaze se izvori financiranja koji uključuju sljedeće kategorije: vlastita sredstva i neformalni investitori, financiranje na temelju zaduživanja,...
FINANCIRANJE POSLOVNE IDEJE
FINANCIRANJE POSLOVNE IDEJE
Tihana Rakin
Kroz ovaj rad se obrađuje tematika financiranja poslovne ideje, odnosno pokretanja poslovanja kroz dostupne financijsko-poticajne izvore. Kroz rad se objasnio koncept financiranja poslovne ideje, također kada poduzetnik pokreće vlastiti posao potrebno je i analizirati poduzetničko okruženje koje utječe na uočavanje i iskorištavanje prilika te pokretanje poslovnog pothvata. Poduzetništvo i sami poduzetnici su svakodnevnica današnjeg života te se iz dana u dan stvaraju nova...
FIZIOLOGIJA SKELETNOG MIŠIĆA
FIZIOLOGIJA SKELETNOG MIŠIĆA
Katarina Petrić
Skeletni mišići djelatni su organi lokomotornog sustava. Oni su pod kontrolom naše volje. Obično se skeletni mišići opisuju kao poprečno-prugasti, zbog pruga u njihovoj strukturi vidljivih pod mikroskopom, koja je posljedica rasporeda kontraktilnih elemenata unutar mišićne stanice. Pokretanje skeletnog mišića uvijek kreće s živčanim impulsom, koji se prenosi u obliku akcijskog potencijala motoričkim neuronima, koji zatim inerviraju mišićna vlakna. Interakcijom...
FIZIOLOŠKE IMPLIKACIJE SEDENTARNOG NAČINA ŽIVOTA
FIZIOLOŠKE IMPLIKACIJE SEDENTARNOG NAČINA ŽIVOTA
Leo Kordić
Riječ sedentarno dolazi od grčke riječi sedere što znači sjediti. Sedentarno definiramo kao općenite radnje karakterizirane vrlo niskim utroškom energije ≤ 1,5 MET. Prema najnovijim istraživanjima sedentarno ponašanje direktno utječe na metabolizam, mineralni sastav kosti te zdravlje kardiovaskularnog sustava. Bolesti kardiovaskularnog sustava mogu biti izazvane nezdravim načinom života koji uključuje pušenje, lošu ishranu, sedentarni način života. Smatra se da promjene u...
FIZIOLOŠKE KARAKTERISTIKE PLESAČA KLASIČNOG BALETA
FIZIOLOŠKE KARAKTERISTIKE PLESAČA KLASIČNOG BALETA
Nika Velkoski
Balet je ples koji postoji već više od jednog stoljeća, a pojavio se u Francuskoj i Italiji. U prošlosti su postojala drugačija shvaćanja i stajalištao poželjnim karakteristikama plesača baleta. Zbog prevelikog naglašavanja estetike i elegancije često su se zanemarivale sastavnice plesnog treninga poput treninga snage i time se narušavalo zdravlje plesača. Danas su stavovi drugačiji jer se na balet i ples općenito gleda kao i na svaki drugi sport koji ima svoje fiziološke...
FIZIOLOŠKE OSNOVE HIDRACIJE
FIZIOLOŠKE OSNOVE HIDRACIJE
Gabrijel Zetović
Voda je glavna komponenta ljudskog tijela, raspoređena je u svakoj stanici, tkivu i organu. Većina organa sadrži više od 70% vode, a najveći udio je u krvi i bubrezima. Voda čini oko 60% tjelesne težine. Raspoređena je u dva glavna odjeljka: unutarstanični i izvanstanični. Unutarstanični odjeljak je veći i predstavlja oko dvije trećine tjelesne vode, dok izvanstanični predstavlja jednu trećinu tjelesne vode. Fiziološke uloge vode u tijelu su vrlo značajne. Voda je nužna za...
FIZIOLOŠKI PARAMETRI NOGOMETNIHI SUDACA KONTINENTALNE I PRIMORSKE HRVATSKE
FIZIOLOŠKI PARAMETRI NOGOMETNIHI SUDACA KONTINENTALNE I PRIMORSKE HRVATSKE
Nikoleta Paradžik
Suci su ključni za nogometnu igru jer njihova fizička i kognitivna učinkovitost ima utjecaj na ishode susreta. S obzirom na opterećenja kojima su izloženi tijekom utakmica važno je pratiti njihovo zdravlje i fizičku spremnost. Osnovni cilj ovog istraživanja je bio pregled fizioloških karakteristika nogometnih sudaca županijske lige koje se mjere redovitim godišnjim liječničkim pregledima, te usporedba rezultata među sucima u različitim regijama RH: primorskoj i...
FIZIOTEARAPIJSKI POSTUPCI KOD OSOBA S PAREZOM N. FACIALISA
FIZIOTEARAPIJSKI POSTUPCI KOD OSOBA S PAREZOM N. FACIALISA
Klaudija Jurić
Periferni živčani sustav tvore živci koji izlaze iz mozga i kralježničke moždine i povezuju ih s perifernim organima i tkivima. Nervus facialis (VII. moždani živac) miješani je živac s pretežno motoričkom i manjom osjetnom funkcijom. Motorički dio inervira mimičke mišiće. Najizrazitiji znak oštećenja motoričkih vlakana za skeletne mišiće jest slabost (djelomična kljenut, pareza) ili potpuna nemogućnost izvođenja pokreta (potpuna kljenut, paraliza). Akutna idiopatska...

Paginacija