Paginacija

ETIKA I PODUZETNIČKO GOSPODARSTVO
ETIKA I PODUZETNIČKO GOSPODARSTVO
Ana Sitaš
Etika je znanost ili nauka o moralu koji predstavlja jedno od temeljnih načina ljudskog odnosa prema svijetu u kojem se nalazi. Etika je filozofsko promišljanje takvog odnosa. Sadržaj socijalnog, društvenog i političkog života određuje ekonomska struktura društva. Djelomično navedena struktura određuje i sadržaj etičkih kazivanja određene društvene formacije. Industrijska revolucija, nagli razvoj kapitalizma, stvaranje novih oblika proizvodnih institucija, gomilanje kapitala,...
ETIKA I TRGOVINSKO POSLOVANJE
ETIKA I TRGOVINSKO POSLOVANJE
Natali Martinović
Etika je nauka o moralu kojoj je glavni cilj upoznavanje s moralom i njegovim sastavnicama. Ekonomska struktura društva određuje sadržaj društvenog, socijalnog i političkog života. Ujedno je i filozofska disciplina koja se bavi željama i ciljevima, te istražuje izvore i temelje morala. Jedno poglavlje etike je poslovna etika koja predstavlja granu primijenjene etike koja proučava ispravne i pozitivne strane za poslovanje. Nju promatramo i kao poduzetničku etiku jer su nositelji...
ETIKA I TRGOVINSKO POSLOVANJE
ETIKA I TRGOVINSKO POSLOVANJE
Mihaela Eling
Etika kao filozofija, odnosno kao sustav objašnjenja morala, istražuje temelj i izvore morala. Moralni ciljevi i želje su zadatak etike. Etika nastoji uputiti na već primijenjena načela prema kojima se u određenim situacijama pojedinci u poslovnim odnosima redovito ravnaju. Trgovina je bitna jer pokreće društveni i ekonomski razvoj. Preduvjet je održivog razvoja. Etika u trgovinskim odnosima je korak naprijed prema održivom razvoju, a podrazumijeva i trgovačka poduzeća koja su...
ETIKA I TRGOVINSKO POSLOVANJE
ETIKA I TRGOVINSKO POSLOVANJE
Ana Dizdar
Etika je postala neizostavna sastavnica svakog poslovanja. Ona uključuje određena pravila poslovnog ponašanja, načela i normi koje zahtijevaju pravedno postupanje svih sudionika na tržištu. U radu su obrađene sastavnice poslovne etike, njezine prednosti i nedostaci kao i utjecaj etike na trgovinsko poslovanje. Cilj svake organizacije je profitabilnost, ali danas se ta profitabilnost mora ostvarivati u skladu s etičkim normama kako bi organizacije zadržale mjesto na globalnom...
ETIKA U MARKETINŠKOJ KOMUNIKACIJI
ETIKA U MARKETINŠKOJ KOMUNIKACIJI
Ivona Ćosić
Poslovno okruženje je vrlo promjenjivo, i poduzeća danas ne mogu sebi priuštiti da ignoriraju međunarodna tržišta. Zemlje širom svijeta sve više ovise o međusobnim robama i uslugama. Etička pitanja se javljaju kod donošenja odluka o cijenama, kod upravljanja proizvodima i distribucijskim kanalima, te kod donošenja odluka o promidžbi, i sa svim ovim odlukama i akcijama su usko povezana. Etika uči što je moralno i prihvatljivo, a što nije, koje djelovanje je moralno, odnosno...
ETIOLOGIJA POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA
ETIOLOGIJA POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA
Martina Ilić
Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP) je poremećaj u kojem se ponovno proživljava psihotrauma. PTSP je poremećaj koji se često poistovjećuje s Domovinskim ratom te sve veći i veći postotak stanovništva Hrvatske se javlja zbog pojave simptoma. Osobe s ovim poremećajem često se osjećaju izolirano od okoline, osjećaju stigmu i sram. Problem PTSP-a nije dovoljno zastupljen u medicinskom obrazovanju te osoblje nije dovoljno informirano kako pomoći pacijentima. Etiološki...
ETIČKE VRIJEDNOSTI U JAVNOJ UPRAVI
ETIČKE VRIJEDNOSTI U JAVNOJ UPRAVI
Martina Ivančić
Cilj ovog završnog rada je obraditi etičke vrijednosti državnih službenika u javnoj upravi. Kvaliteta rada javne uprave u velikoj je mjeri određena ponašanjem i pristupom najodgovornijih ljudi u sustavu (državnih službenika), te intenzitetom komunikacije i kvalitetom informacija unutar sustava, te sustava prema okruženju (građanima). Kvaliteta javne uprave samim time označava i kvalitetu sustava upravljanja unutar države. Pravni okvir koji uređuje etično ponašanje u javnoj...
ETIČKI KODEKS - SMISAO I ZNAČAJ
ETIČKI KODEKS - SMISAO I ZNAČAJ
Ivana Strinić Jelić
U međuljudskim odnosima i postupcima, potreban je etički kodeks, kao skup moralnih načela i pravila ponašanja. Radi se o poželjnim pravilima ponašanja, koja su utemeljena na vrijednostima, načelima i pravilima odgovornog poslovanja i ponašanja u određenoj organizaciji. Etički kodeks mora biti kratak i jasan. U etičkom kodeksu najvažnije moraju biti vrijednosti koje se njime nastoje ostvariti. Ne smije sadržavati striktna pravila i mora biti provediv. Važno je da se svi...
ETIČKI KODEKS U JEDINICAMA SAMOUPRAVE
ETIČKI KODEKS U JEDINICAMA SAMOUPRAVE
Valentina Mandić
Etički kodeks službenika i namještenika sadrži etička načela kojih se službenici i namještenici trebaju pridržavati za vrijeme obavljanja službe. Etička načela utvrđena etičkim kodeksom su načela koja službenici i namještenici moraju usvojiti kao vlastita načela i osobni kriterij ponašanja. Službenici i namještenici primjenjuju etička načela u međusobnim odnosima, te u odnosima prema građanima, u odnosu prema radu, kao i prema tijelu jedinice lokalne i područne...
ETIČNOST I SOCIJALNOST DANAS U HRVATSKOJ
ETIČNOST I SOCIJALNOST DANAS U HRVATSKOJ
Zvjezdan Mileta
U radu se razmatraju ključni aspekti poslovne etike koja je u današnjem globalnom svijetu postala nezamjenjiv dio poslovne prakse i preduvjet ostvarenja uspješnosti poslovanja ne samo u kratkom već i dugom roku. Socijalno poduzetništvo kao koncept koji integrira stvaranje ekonomske i socijalne vrijednosti, prisutan je u teoriji i u praksi već jedno stoljeće, i to na globalnoj razini. Isto tako i poduzetništvo u privatnom sektoru može djelovati u socijalnom duhu. Većina poduzeća i...
EU FONDOVI KAO INSTRUMENT POVEĆANJA KVALITETE VISOKOG OBRAZOVANJA U HRVATSKOJ
EU FONDOVI KAO INSTRUMENT POVEĆANJA KVALITETE VISOKOG OBRAZOVANJA U HRVATSKOJ
Marijana Krolo
Europski strukturni i investicijski fondovi (ESI fondovi) financijski su instrumenti kojima se teži osigurati ekonomska i socijalna kohezija na europskom tržištu. Četiri su glavna fonda koji se ubrajaju u Europske strukturne i investicijske fondove, a oni su: kohezijski fond, strukturni fondovi, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i Europski fond za pomorstvo i ribarstvo. U strukturne fondove ubrajaju se: Europski fond za regionalni razvoj i Europski socijalni fond. U...
EUROPSKA POLITIKA SUSJEDSTVA
EUROPSKA POLITIKA SUSJEDSTVA
Maja Mijačević
„Ujedinjeni u različitosti“ slogan je Europske Unije. Europska Unija najveća je integracija koja okuplja različite države i narode. Pored zajedničkih ciljeva Unija poštuje svaku državu članicu te prihvaća njezin nacionalni identitet, kulturu, povijest, jezik, religiju, te njezine potrebe i želje. Njezinom nastajanju, prethodila je želja da se okonča međunarodna mržnja i rivalstvo u Europi te da se izgradi temelj za održavanje mira između prethodno neprijateljskih strana....

Paginacija