Pages

AKTIVNOSTI SENZORIČKE INTEGRACIJE U NEURORIZIČNE DJECE
AKTIVNOSTI SENZORIČKE INTEGRACIJE U NEURORIZIČNE DJECE
Tamara Uglješić
Danas se senzoričkoj integraciji pridaje sve više pozornosti i sve više se zna o tome. Senzorička integracija je način na koji naš mozak prihvaća informacije iz okoline putem receptora i način na koji ih obrađuje i daje im smisao. Djeca koja nisu u mogućnosti obrađivati informacije na taj način imaju poteškoća u senzoričkoj integraciji i tada govorimo o disfunkciji senzoričke integracije. Djeca s poteškoćama senzoričke integracije imaju poteškoće govora, pažnje,...
ALZHEIMEROVA DEMENCIJA - MOGUĆNOSTI PREVENCIJE I LIJEČENJA
ALZHEIMEROVA DEMENCIJA - MOGUĆNOSTI PREVENCIJE I LIJEČENJA
Zvonimir Bobetić
Alzheimerova demencija je psihoorganska bolesti specifičnih karakteristika. Zbog težeg dijagnositiciranja bolesti donošeni su međunarodni kriteriji za određivanje Alzheimerove demencije. Danas se koriste i mjerni instrumenti u obliku testova za procjenu stupnja kognitivnog oštećenja. Govori se i o tome da je bolest u nekim segmentima nasljedna. Postoje sličnosti sa drugim stanjima kod kojih se isto razvija demencija kao što su Huntingtonova, Parkinsonova, Pickova i druge. ...
ANALIZA PRIMJENE POSTOJEĆEG MIS SUSTAVA U FIRMI S VIŠE OD 100 DJELATNIKA
ANALIZA PRIMJENE POSTOJEĆEG MIS SUSTAVA U FIRMI S VIŠE OD 100 DJELATNIKA
Danijel Franjković
Cilj završnoga rada bio je analizirati u teoriji, a kasnije i u praksi, na osnovu zadanog primjera, analizu postojećeg MIS sustava na primjeru poduzeća koji ima više od 100 zaposlenika. Upravljački informacijski sustav informacijski je sustav kod kojeg je naglasak stavljen na osiguranje periodičnih informacija koje menadžerima služe u procesu poslovnog odlučivanja. Upravljački informacijski sustavi menadžerima također osiguravaju izvješća te izravan pristup podacima o...
ANALIZA ZNANSTVENE UTEMELJENOSTI PRIMJENE AROMATERAPIJE U FIZIOTERAPIJI
ANALIZA ZNANSTVENE UTEMELJENOSTI PRIMJENE AROMATERAPIJE U FIZIOTERAPIJI
Toni Maričić
Aromaterapija je kontrolirano korištenje eteričnih ulja kako bi se ljudski organizam doveo u ravnotežu. Eterična ulja koristile su drevne civilizacije, a utemeljiteljem modernog pristupa i oživljavanja korištenja blagotvornog djelovanja eteričnih ulja smatra se francuski kemičar Gattefosse. Provedena su brojna istraživanja o učinkovitosti aromaterapije i u većini je aromaterapija imala pozitivan učinak. Neka od istraživanja prikazuju učinkovitost aromaterapije kod žena s rakom...
ANKSIOZNO - DEPRESIVNI POREMEĆAJ
ANKSIOZNO - DEPRESIVNI POREMEĆAJ
Dragana Petrović
Anksioznodepresivni poremećaj je vrlo čest poremećaj u psihijatriji. Anksioznost i depresija su među vodećim bolestima suvremenog doba gdje je od izuzetne važnosti pravovremeno utvrđivanje postojanja jednog od poremećaja ili kombinacija oba kako bi se mogla pružiti adekvatna pomoć te poboljšati kvaliteta života. Osobe kojima je dijagnosticiran anksioznodepresivni poremećaj isplovljavaju simptomima anksioznog i depresivnog poremećaja u kombinaciji. Simptomi nijednog od...
ANOREKSIJA - POJAVNOST I PREVENCIJA
ANOREKSIJA - POJAVNOST I PREVENCIJA
Matea Dretvić
Anoreksija nervoza je poremećaj hranjenja kojeg karakterizira namjerni gubitak tjelesne težine sa prosječnom prevalencijom 0,5% za djevojke i mlađe žene starosti 12-30 godina i 0,05% za muškarce starosne dobi 12-30 godina. Etiologija poremećaja nije u potpunosti dokazana, no većina autora faktore rizika dijeli na biološke, psihološke, razvojne i sociokulturne čimbenike rizika. Anoreksija se dijeli na restriktivnu koju karakterizira redukcijska dijeta i prežderavajuću/purgativnu...
ARHIVI I ARHIVSKA SLUŽBA
ARHIVI I ARHIVSKA SLUŽBA
Jovana Šarac
Tema ovoga završnoga rada jest Arhivi i arhivska služba u kojem će biti detaljno obrađeni sami arhivi, arhivska građa. Završni rad prožima deset osnovnih poglavlja upotpunjenih raznovrsnim popisom literaturnih izvora implementiranih pri izradi rada. Osnovna je zadaća arhiva kao tijela javne uprave osigurati zaštitu zapisa od trajna značaja za poslovne i službene svrhe i kao pravnog dokaza, a s druge strane, omogućiti pristup arhivskom gradivu, neovisno o vremenu, mjestu i...
BOLNI SINDROMI VRATNE KRALJEŽNICE
BOLNI SINDROMI VRATNE KRALJEŽNICE
Ana-Marija Božić
Bolni sindromi vratne kralježnice neki su od glavnih tegoba današnjice koji uzrokuju smanjenje kvalitete života oboljele osobe. Ono što najviše zabrinjava je upravo pojavnost bolnih sindroma u sve mlađoj životnoj dobi. Stoga je od velike važnosti upoznati oboljele osobe sa etiologijom, simptomima i rizičnim čimbenicima koji dovode do pojave bolnih sindroma vratne kralježnice. Cilj ovog rada je prikazati fiziotrapijski postupak osoba koje boluju od bolnih sindroma vratne...
CESTOVNI PROMET
CESTOVNI PROMET
Patrik Maršanić
Suvremeni cestovni promet je najrazvijeniji i najvažniji oblik kopnenog prometa. Odlikuju ga brzina i razgranatost cestovnih putova te je optimalan za prijevoze od vrata do vrata na kraćim udaljenostima. Ovaj rad prikazuje procese pri cestovnom prijevozu lakopokvarljivih namirnica. Velik dio prehrambenih proizvoda je temperaturno osjetljiv te zahtjeva određeni temperaturni režim stoga je potrebno posvetiti pažnju ovoj vrsti proizvoda kao predmeta prijevoza kako bi se osigurala njihova...
DEMOGRAFSKI KAPITAL HRVATSKE
DEMOGRAFSKI KAPITAL HRVATSKE
Marija Vizler
Demografija je znanost o stanovništvu koja istražuje i proučava zakonitosti i pravilnosti u kretanju stanovništva, ustanovljuje kakve su vrste te zakonitosti, njihovo kvantitativno i kvalitativno djelovanje i utvrđuje međusobne odnose kretanja stanovništva s drugim društvenim i gospodarskim pojavama. Empirijskim analizama demografi su ustanovili i teorijski objasnili pravilnosti karakteristične za kretanja stanovništva u većini država. Demografska analiza stanovništva spada u...
DIJAGNOSTIKA U NOGOMETU
DIJAGNOSTIKA U NOGOMETU
Karlo Majtanić
Nogomet je jedna od najpopularnijih sportskih igara na svijetu. Prema fiziološkoj klasifikaciji nogomet je aerobno-anaerobni sport gdje dominiraju miješani energetski procesi. Nogomet je kompleksna agonistička kineziološka aktivnost koja pripada grupi polistrukturalnih acikličkih gibanja, a obilježava je varijabilitet motoričkih radnji kojim se igra realizira i kojima igrači postižu osnovne ciljeve igre; postizanje pogotka i pobjedu. Jednu nogometnu ekipu čini jedanaest igrača, od...
DIJETOTERAPIJA KOD OBOLJELIH OD OSTEOPOROZE
DIJETOTERAPIJA KOD OBOLJELIH OD OSTEOPOROZE
Nikola Lukić
Osteoporoza je jedna od najčešćih metaboličkih bolesti i uglavnom zahvaća ljude starije dobi. Češće se javlja u žena nego u muškaraca i znatan gubitak kosti počinje nakon menopauze. Najčešća posljedica osteoporoze je prijelom kosti. U vrijeme rasta i razvoja koštanog sustava pa sve do 30. godine života, nasljedni činitelji, tjelesna aktivnost, a posebice količina kalcija u prehrani odlučujući su za postizanje vrhunca koštane mase. Čimbenici rizika kod osteoporoze su:...

Pages