Pages

"DIOBA VLASTI U REPUBLICI HRVATSKOJ"
"DIOBA VLASTI U REPUBLICI HRVATSKOJ"
Ana Poljarević
Glavni zadatak ovog završnog rada je detaljnija analiza diobe vlasti u Republici Hrvatskoj. Republika Hrvatska je parlamentarna demokracija te je vlast podijeljena na principu trodiobe vlasti na izvršnu, zakonodavnu i sudbenu vlast. U izvršnu vlast spada Vlada i predsjednik Republike Hrvatske, a njihova osnovna funkcija je izvršavanje zakona koje donosi zakonodavna vlast. Provoditelj zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj je Hrvatski sabor koji je predstavničko tijelo građana....
"KUPITI FRANŠIZU ILI POKRENUTI VLASTITI PODUZETNIČKI POTHVAT"
"KUPITI FRANŠIZU ILI POKRENUTI VLASTITI PODUZETNIČKI POTHVAT"
Dominik Budić
Razrađena strategija poslovanja je nužno potreban korak prilikom pokretanja poslovnog pothvata. U strategiji se poduzetnici dodatno bave i problemom nedovoljne popularnosti njihovih usluga. Kupovina franšize predstavlja jedan od načina pokretanja poduzetničkog pothvata. Ulaskom u franšizni odnos poduzetnik na samom početku poslovanja može zaobići „početničke“ probleme i premostiti poslovne prepreke s obzirom na to da davatelj franšize nudi dokazanu strategiju i metodologiju...
"SUSTAVNA ANALIZA ADMINISTRATIVNOG MODULA I ELEKTRIČNOG POSLOVANJA, MINISTARSTVO FINANCIJA"
"SUSTAVNA ANALIZA ADMINISTRATIVNOG MODULA I ELEKTRIČNOG POSLOVANJA, MINISTARSTVO FINANCIJA"
Dražen Šibalić
Tema završnog rada je Sustavna analiza administrativnog modula i elektroničkog poslovanja Ministarstva financija. U radu će se definirati djelokrug poslova navedenog ministarstva te će biti prikazani i definirani pojmovi vezani uz administrativni modul i e-poslovanje. Rad definira sustave Gov.hr, NIAS te osobni korisnički pretinac. Nadalje, objašnjavaju se elektroničke usluge koje pruža Ministarstvo financija kao što su usluga e-Blokade, usluga Moj OIB, ePorezna te usluga...
"USTROJSTVO I DJELOKRUG RADA HRVATSKOG SABORA"
"USTROJSTVO I DJELOKRUG RADA HRVATSKOG SABORA"
Branimir Farkaš
Temeljem Ustava koji je usvojen 22. prosinca 1990. godine izabran je Novi Sabor Republike Hrvatske. On ima dva doma: Županijski dom i Zastupnički dom. Trodiobom vlasti Ustav Republike Hrvatske provodeći sustavne odredbe člankom 70. određuje taj isti Sabor kao „predstavničko tijelo građana“, koji je također „nositelj zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj“. 1Najviše 160, a najmanje 100 zastupnika sadrži Zastupnički dom i oni se biraju neposrednim tajnim glasanjem, na...
'OBITELJSKA  MIROVINA''
'OBITELJSKA MIROVINA''
Marija Brnjić
Glavni cilj ovog rada je istražiti i utvrditi ulogu obiteljske mirovine u Republici Hrvatskoj. Rad prvo objašnjava općenito mirovinsko osiguranje u Republici Hrvatskoj te zatim obiteljsko mirovinsko osiguranje u Republici Hrvatskoj. Treći dio rada prikazuje što se sve treba ispuniti u formularu za podnošenje zahtjeva za ostvarenje prava na obiteljsku mirovinu. Pravo na obiteljsku mirovinu ima bračni drug te dijete preminule osobe, te se to pravo ostvaruje prema Zakonu o mirovinskom...
AGRESIVNO PONAŠANJE U SPORTU OSOBA S INVALIDITETOM
AGRESIVNO PONAŠANJE U SPORTU OSOBA S INVALIDITETOM
Klaudija Jurić
Osoba s invaliditetom je osoba koja ima tjelesno, mentalno, intelektualno ili osjetilno oštećenje. Definicija invaliditeta Svjetske zdravstvene organizacije glasi da je invaliditet bilo kakvo ograničenje ili izostanak sposobnosti pri obavljanju aktivnosti u opsegu koji se smatra prosječnim za ljudska bića. Sport za osobe s invaliditetom postoji više od 100 godina. Danas globalna mreža ‘Paraolimpijski pokret’ pruža sportske mogućnosti paraolimpijskim sportašima s tjelesnim,...
AKTI JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
AKTI JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
Matija Skrletović
U Republici Hrvatskoj ustrojeno je 127 gradova, 428 općina te 20 županija. Gradovi i općine su jedinice lokalne samouprave, dok su županije jedinice područne (regionalne) samouprave. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obavljaju poslove utvrđene pozitivnim pravnim poretkom Republike Hrvatske, a poglavito poslove utvrđene Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odlučuju o brojnim pravima, obvezama...
AKTIVNOSTI SENZORIČKE INTEGRACIJE U NEURORIZIČNE DJECE
AKTIVNOSTI SENZORIČKE INTEGRACIJE U NEURORIZIČNE DJECE
Tamara Uglješić
Danas se senzoričkoj integraciji pridaje sve više pozornosti i sve više se zna o tome. Senzorička integracija je način na koji naš mozak prihvaća informacije iz okoline putem receptora i način na koji ih obrađuje i daje im smisao. Djeca koja nisu u mogućnosti obrađivati informacije na taj način imaju poteškoća u senzoričkoj integraciji i tada govorimo o disfunkciji senzoričke integracije. Djeca s poteškoćama senzoričke integracije imaju poteškoće govora, pažnje,...
AKUTNI UČINAK AKTIVNOG IZOLIRANOG ISTEZANJA NA EKSPLOZIVNU JAKOST I RAVNOTEŽU KOD KARATAŠA
AKUTNI UČINAK AKTIVNOG IZOLIRANOG ISTEZANJA NA EKSPLOZIVNU JAKOST I RAVNOTEŽU KOD KARATAŠA
Mirna Cindrić
Istezanje je proces postavljanja dijela tijela u položaj koji će izdužiti mišiće i okolna meka tkiva, te je važan modalitet za povećanje opsega pokreta zglobova u terapeutskom pogledu, ali i kao dio treninga. Profesionalno bavljenje karate sportom zahtijeva visoku razinu kondicijske pripremljenosti, a vrhunski rezultati mogu se postići jedino ako je karataš razvio iznad prosječne motoričke sposobnosti, prije svega eksplozivnu snagu, koordinaciju i fleksibilnost. Glavni cilj ovog...
ALZHEIMEROVA BOLEST I MOGUĆNOSTI FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE
ALZHEIMEROVA BOLEST I MOGUĆNOSTI FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE
Danijela Skaličić
Alzheimerova bolest (AD) je bolest koju karakterizira oštećenje u vidu pamćenja i posebna vizualna kognitivna disfunkcija, potaknuta je taloženjem amiloidnog β-peptida u mozgu. Osim kognitivnih, bolest se odražava i ne kognitivnim simptomima. Vidimo ih kao promjene u vidu ponašanja, raspoloženja, percepcije. Najveći broj demencija opada na Alzheimerovu bolest u ljudi iznad 65 godina. Može se javiti i u ljudi mlađe životne dobi, ali rjeđe. Bolest je dvostruko češća kod žena...
ALZHEIMEROVA DEMENCIJA - MOGUĆNOSTI PREVENCIJE I LIJEČENJA
ALZHEIMEROVA DEMENCIJA - MOGUĆNOSTI PREVENCIJE I LIJEČENJA
Zvonimir Bobetić
Alzheimerova demencija je psihoorganska bolesti specifičnih karakteristika. Zbog težeg dijagnositiciranja bolesti donošeni su međunarodni kriteriji za određivanje Alzheimerove demencije. Danas se koriste i mjerni instrumenti u obliku testova za procjenu stupnja kognitivnog oštećenja. Govori se i o tome da je bolest u nekim segmentima nasljedna. Postoje sličnosti sa drugim stanjima kod kojih se isto razvija demencija kao što su Huntingtonova, Parkinsonova, Pickova i druge. ...
ANALIZA ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA FIRME S CJELOVITIM VIRTUALNIM POSLOVANJEM  "ADDIKO BANK"
ANALIZA ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA FIRME S CJELOVITIM VIRTUALNIM POSLOVANJEM "ADDIKO BANK"
Marko Filipović
U ovom je radu svrha naglasiti karakteristiku bankovnih informacijskih sustava, uključujući elemente povezane s ekonomskom informatikom i organizacijskim upravljanjem, marketing i međunarodnim poslovima, primijenjeni u kontekstu Addiko banke. Analiza bankarskih informacijskih sustava integrira više razgraničenja, okupljajući različite perspektive koji ističu visoku razinu složenosti koju zahtijeva priroda i raznolikost onih djelatnosti koje obavljaju banke institucije, ocrtavajući...

Pages