Pages

"SUSTAVNA ANALIZA ADMINISTRATIVNOG MODULA I ELEKTRIČNOG POSLOVANJA, MINISTARSTVO FINANCIJA"
"SUSTAVNA ANALIZA ADMINISTRATIVNOG MODULA I ELEKTRIČNOG POSLOVANJA, MINISTARSTVO FINANCIJA"
Dražen Šibalić
Tema završnog rada je Sustavna analiza administrativnog modula i elektroničkog poslovanja Ministarstva financija. U radu će se definirati djelokrug poslova navedenog ministarstva te će biti prikazani i definirani pojmovi vezani uz administrativni modul i e-poslovanje. Rad definira sustave Gov.hr, NIAS te osobni korisnički pretinac. Nadalje, objašnjavaju se elektroničke usluge koje pruža Ministarstvo financija kao što su usluga e-Blokade, usluga Moj OIB, ePorezna te usluga...
AKTI JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
AKTI JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
Matija Skrletović
U Republici Hrvatskoj ustrojeno je 127 gradova, 428 općina te 20 županija. Gradovi i općine su jedinice lokalne samouprave, dok su županije jedinice područne (regionalne) samouprave. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obavljaju poslove utvrđene pozitivnim pravnim poretkom Republike Hrvatske, a poglavito poslove utvrđene Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odlučuju o brojnim pravima, obvezama...
AKTIVNOSTI SENZORIČKE INTEGRACIJE U NEURORIZIČNE DJECE
AKTIVNOSTI SENZORIČKE INTEGRACIJE U NEURORIZIČNE DJECE
Tamara Uglješić
Danas se senzoričkoj integraciji pridaje sve više pozornosti i sve više se zna o tome. Senzorička integracija je način na koji naš mozak prihvaća informacije iz okoline putem receptora i način na koji ih obrađuje i daje im smisao. Djeca koja nisu u mogućnosti obrađivati informacije na taj način imaju poteškoća u senzoričkoj integraciji i tada govorimo o disfunkciji senzoričke integracije. Djeca s poteškoćama senzoričke integracije imaju poteškoće govora, pažnje,...
AKUTNI UČINAK AKTIVNOG IZOLIRANOG ISTEZANJA NA EKSPLOZIVNU JAKOST I RAVNOTEŽU KOD KARATAŠA
AKUTNI UČINAK AKTIVNOG IZOLIRANOG ISTEZANJA NA EKSPLOZIVNU JAKOST I RAVNOTEŽU KOD KARATAŠA
Mirna Cindrić
Istezanje je proces postavljanja dijela tijela u položaj koji će izdužiti mišiće i okolna meka tkiva, te je važan modalitet za povećanje opsega pokreta zglobova u terapeutskom pogledu, ali i kao dio treninga. Profesionalno bavljenje karate sportom zahtijeva visoku razinu kondicijske pripremljenosti, a vrhunski rezultati mogu se postići jedino ako je karataš razvio iznad prosječne motoričke sposobnosti, prije svega eksplozivnu snagu, koordinaciju i fleksibilnost. Glavni cilj ovog...
ALZHEIMEROVA DEMENCIJA - MOGUĆNOSTI PREVENCIJE I LIJEČENJA
ALZHEIMEROVA DEMENCIJA - MOGUĆNOSTI PREVENCIJE I LIJEČENJA
Zvonimir Bobetić
Alzheimerova demencija je psihoorganska bolesti specifičnih karakteristika. Zbog težeg dijagnositiciranja bolesti donošeni su međunarodni kriteriji za određivanje Alzheimerove demencije. Danas se koriste i mjerni instrumenti u obliku testova za procjenu stupnja kognitivnog oštećenja. Govori se i o tome da je bolest u nekim segmentima nasljedna. Postoje sličnosti sa drugim stanjima kod kojih se isto razvija demencija kao što su Huntingtonova, Parkinsonova, Pickova i druge. ...
ANALIZA ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA FIRME S VIŠE OD 50 DJELATNIKA - "KRAŠ d.d."
ANALIZA ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA FIRME S VIŠE OD 50 DJELATNIKA - "KRAŠ d.d."
Toni Beretić
Elektroničko poslovanje je sustav izvršavanja svih elemenenata poslovnog procesa elektroničkim putem. Razvoj elektroničkog poslovanja uvelike pomoglo razvoju gospodarstva, zbog svoje brzine isporuke informacija te mogućnostima multi procesuiranja, puno je lakše doći do korisnih informacija potrebnih za kvalitetno upravljanje. Na temelju povratnih informacija vrše se korekcije pri upravljanju što rezultira boljim poslovanjima poduzeća. Razvoj interneta i razvoj računala su...
ANALIZA ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA FIRME S VIŠE OD 50 DJELATNIKA - "PYRIUS"
ANALIZA ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA FIRME S VIŠE OD 50 DJELATNIKA - "PYRIUS"
Domagoj Zušćak
Elektroničko poslovanje je uvelike pomoglo razvoju gospodarstva, zbog svoje brzine isporuke informacija te mogućnostima multi procesuiranja, kojima dolazimo do velikog broja korisnih informacija potrebnih za kvalitetno upravjanje poduzećima. Upravo na temelju povratnih i obrađenih informacija vrše se korekcije pri upravljanju, što rezultira boljim poslovanjem poduzeća. Cijeli segment elektroničkog poslovanja je napredovao implementacijom informacijske tehnologije, ponajviše sa...
ANALIZA PATOLOŠKIH MANIFESTACIJA NORMALNOG POKRETA U AKTIVNOSTI USTAJANJA
ANALIZA PATOLOŠKIH MANIFESTACIJA NORMALNOG POKRETA U AKTIVNOSTI USTAJANJA
Ivan Vidaković
Normalni pokret može se definirati kao adaptiran i koordiniran odgovor središnjeg živčanog sustava na neki podražaj iz okoline. Strukture koje sudjeluju u kontroli i provedbi normalnog pokreta brojne su te je potreban visok stupanj koordinacije između istih kako bi provedba normalnog pokreta bila adekvatna za izvršavanje aktivnosti svakodnevnog života. Aktivnost ustajanja radnja je koju osoba provodi puno puta tijekom dana. Patološke manifestacije normalnog pokreta u aktivnosti...
ANALIZA POSTOJEĆEG CMS SUSTAVA U FIRMI SA VIŠE OD 50 DJELATNIKA, FIRMA PO IZBORU
ANALIZA POSTOJEĆEG CMS SUSTAVA U FIRMI SA VIŠE OD 50 DJELATNIKA, FIRMA PO IZBORU
Aleksandar Kapović
Cilj završnog rada bio je analizirati u teoriji, a kasnije i u praksi, na osnovu zadanog primjera, analizu postojećeg CMS sustava na primjeru poduzeća koji ima više od 50 zaposlenika.Rad je pisan na temelju ISS (Integralne spiralne sinteze).Firma koja je analizirana je Vupik d.d. U prvom dijelu rada prikazani su mrežni sustavi i razlika između Interneta i Intraneta.Potom je obavljena analiza firme Vupik. Kroz analizu opisano je kako Vupik posluje te njegov organizacijski ustroj i...
ANALIZA PRIMJENE POSTOJEĆEG CMS SUSTAVA U FIRMI SA VIŠE OD 50 DJELATNIKA - VINKOPROM d.o.o.
ANALIZA PRIMJENE POSTOJEĆEG CMS SUSTAVA U FIRMI SA VIŠE OD 50 DJELATNIKA - VINKOPROM d.o.o.
Domagoj Spajić
U ovom završnom radu prikazana je i analizirana, najprije u teoriji, a potom u praksi analiza CMS sustava na primjeru poduzeća koji ima više od 50 zaposlenih. U ovom završnom radu analiziran je CMS sustav na primjeru tvrtke Vinkoprom. Rad je pisan pomoći ISS(Integralne spiralne sinteze). Na početku analize prikazani su klasični i bežični mrežni sustavi te pozitivne i negativne strane intraneta. U daljnjem radu mogu se vidjeti opći podaci o tvrtki, njezini ciljevi kao i informacije...
ANALIZA PRIMJENE POSTOJEĆEG MIS SUSTAVA U FIRMI S VIŠE OD 100 DJELATNIKA
ANALIZA PRIMJENE POSTOJEĆEG MIS SUSTAVA U FIRMI S VIŠE OD 100 DJELATNIKA
Danijel Franjković
Cilj završnoga rada bio je analizirati u teoriji, a kasnije i u praksi, na osnovu zadanog primjera, analizu postojećeg MIS sustava na primjeru poduzeća koji ima više od 100 zaposlenika. Upravljački informacijski sustav informacijski je sustav kod kojeg je naglasak stavljen na osiguranje periodičnih informacija koje menadžerima služe u procesu poslovnog odlučivanja. Upravljački informacijski sustavi menadžerima također osiguravaju izvješća te izravan pristup podacima o...
ANALIZA PROCESA DONOŠENJA ODLUKE O KUPNJI
ANALIZA PROCESA DONOŠENJA ODLUKE O KUPNJI
Nikolina Mitrović
U ovome radu cilj je bio analizirati proces donošenja odluka o kupnji, koje su to odluke koje potrošač donosi pri kupnji nekog proizvoda. U teorijskom dijelu, na samom početku, definira se tko je potrošač i što je ponašanje potrošača s naglaskom na proces donošenja odluka o kupnji. Proces donošenja odluke analizira se kroz pet faza: spoznaja problema, traženje informacija, vrednovanje alternativa, odluka o kupnji i poslijekupovni procesi. U istraživačkom dijelu analizirane su...

Pages