Pages

ANALIZA UZROKA DEVIJATNOG PONAŠANJA U ADOLESCENCIJI
ANALIZA UZROKA DEVIJATNOG PONAŠANJA U ADOLESCENCIJI
Aleksandra Stojanović
Adolescencija je izuzetno značajan period života svake osobe, s obzirom da je taj period ključan za razvoj i odrastanje svakog čovjeka. Razdoblje adolescencije se također smatra razdobljem „bure i oluje“ – gdje su česta pojava oblici devijantnog ponašanja i buntovništva, s obzirom na brze izmjene raspoloženja te unutarnje konflikte koje mladi ljudi imaju prilikom sazrijevanja. Devijantnim se smatra svako ponašanje koje se ne uklapa u norme i standarde određenog društva, a...
ANALIZA UČESTALOSTI OZLJEĐIVANJA U RAZLIČITIM SPORTSKIM AKTIVNOSTIMA
ANALIZA UČESTALOSTI OZLJEĐIVANJA U RAZLIČITIM SPORTSKIM AKTIVNOSTIMA
Kristijan Mamuzić
Sportske ozljede sastavni su dio profesionalnog, ali sve češće i rekreativnog sporta. Zbog svoje ozbiljnosti, učestalosti i mogućih komplikacija mogu predstavljati ozbiljan problem u napretku svakog sportaša. Isto tako, kod rekreativaca pojavnost ozljeda može utjecat na smanjenje kvalitete života i osjećaja općeg fizičkog zadovoljstva. Cilj ovog rada bio je utvrditi učestalost ozljeda kod osoba, koje se profesionalno i rekreativno, bave sportom. Istraživanje je obuhvatilo...
ANALIZA ZNANSTVENE UTEMELJENOSTI PRIMJENE AROMATERAPIJE U FIZIOTERAPIJI
ANALIZA ZNANSTVENE UTEMELJENOSTI PRIMJENE AROMATERAPIJE U FIZIOTERAPIJI
Toni Maričić
Aromaterapija je kontrolirano korištenje eteričnih ulja kako bi se ljudski organizam doveo u ravnotežu. Eterična ulja koristile su drevne civilizacije, a utemeljiteljem modernog pristupa i oživljavanja korištenja blagotvornog djelovanja eteričnih ulja smatra se francuski kemičar Gattefosse. Provedena su brojna istraživanja o učinkovitosti aromaterapije i u većini je aromaterapija imala pozitivan učinak. Neka od istraživanja prikazuju učinkovitost aromaterapije kod žena s rakom...
ANKSIOZNO - DEPRESIVNI POREMEĆAJ
ANKSIOZNO - DEPRESIVNI POREMEĆAJ
Dragana Petrović
Anksioznodepresivni poremećaj je vrlo čest poremećaj u psihijatriji. Anksioznost i depresija su među vodećim bolestima suvremenog doba gdje je od izuzetne važnosti pravovremeno utvrđivanje postojanja jednog od poremećaja ili kombinacija oba kako bi se mogla pružiti adekvatna pomoć te poboljšati kvaliteta života. Osobe kojima je dijagnosticiran anksioznodepresivni poremećaj isplovljavaju simptomima anksioznog i depresivnog poremećaja u kombinaciji. Simptomi nijednog od...
ANOREKSIJA - POJAVNOST I PREVENCIJA
ANOREKSIJA - POJAVNOST I PREVENCIJA
Matea Dretvić
Anoreksija nervoza je poremećaj hranjenja kojeg karakterizira namjerni gubitak tjelesne težine sa prosječnom prevalencijom 0,5% za djevojke i mlađe žene starosti 12-30 godina i 0,05% za muškarce starosne dobi 12-30 godina. Etiologija poremećaja nije u potpunosti dokazana, no većina autora faktore rizika dijeli na biološke, psihološke, razvojne i sociokulturne čimbenike rizika. Anoreksija se dijeli na restriktivnu koju karakterizira redukcijska dijeta i prežderavajuću/purgativnu...
ANTROPOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE NOGOMETAŠA TIJEKOM PRIPREMNOG PERIODA
ANTROPOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE NOGOMETAŠA TIJEKOM PRIPREMNOG PERIODA
Matea Trogrlić
Antropometrijske karakteristike i sastav tjelesne mase sportaša su predmet raznih istraživanja u kojima su mnogi istraživači pretpostavili da se od sportaša očekuje da posjeduju određene strukturne i funkcionalne karakteristike, koje su posebno pogodne za njihov specifičan sport. Cilj ovog istraživanja bio je procijeniti antropometrijske karakteristike nogometaša NK Vuteks-Sloga, te kako se one mijenjaju tijekom pripremnog perioda. Na uzorku od 19 ispitanika izmjerena je visina...
ANTROPOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE RUKOMETAŠICA RUKOMETNOG KLUBA "OLIMPIJA" IZ OSIJEKA
ANTROPOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE RUKOMETAŠICA RUKOMETNOG KLUBA "OLIMPIJA" IZ OSIJEKA
Katarina Unukić
U suvremenom sportu antropometrijska mjerenja i određivanje morfoloških karakteristika postali su neizostavan dio pripreme i praćenja napretka kod sportaša. Osim praćenja promjena antropometrijskih mjera s treningom, sve je više prepoznata važnost tjelesnih mjera u selekciji sportaša za pojedini sport ili za pojedinu poziciju u timu kako bi se potencijalne genetske predispozicije i potencijali maksimalno iskoristili. Rukometna igra zbog svojih specifičnosti stavlja različite...
ARHIVI I ARHIVSKA SLUŽBA
ARHIVI I ARHIVSKA SLUŽBA
Jovana Šarac
Tema ovoga završnoga rada jest Arhivi i arhivska služba u kojem će biti detaljno obrađeni sami arhivi, arhivska građa. Završni rad prožima deset osnovnih poglavlja upotpunjenih raznovrsnim popisom literaturnih izvora implementiranih pri izradi rada. Osnovna je zadaća arhiva kao tijela javne uprave osigurati zaštitu zapisa od trajna značaja za poslovne i službene svrhe i kao pravnog dokaza, a s druge strane, omogućiti pristup arhivskom gradivu, neovisno o vremenu, mjestu i...
ARHIVI U OKRUŽJU INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA
ARHIVI U OKRUŽJU INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA
Ana Marija Perković
Suvremeno društvo nezamislivo je bez dokumenata, komuniciranja u pisanome obliku, prikupljanja i korištenja zapisanih informacija. Stvari koje ne želimo zaboraviti zapisujemo ili snimamo i čuvamo, za mnoge stvari koje su nam potrebne u životu moramo pisati, ispunjavati obrasce i čuvati određene dokumente. U ogromnoj količini dokumentacije i zapisa koji nastaju djelovanjem pravnih i fizičkih osoba nalazi se i ono što ćemo smatrati arhivskim gradivom: onaj dio koji je sačuvan ili...
AUTISTIČNI POREMEĆAJI I MOGUĆNOSTI TERAPIJSKIH INTERVENCIJA
AUTISTIČNI POREMEĆAJI I MOGUĆNOSTI TERAPIJSKIH INTERVENCIJA
Lucija Buconjić
Broj djece s dijagnozom autizma je u stalnom porastu. Autizam je neurobiološki razvojni poremećaj koji se javlja u ranom djetinjstvu, obično prije tridesetog mjeseca djetetovog života. Iako djeca s autizmom izgledaju kao i sva ostala zdrava djeca, ona ipak imaju znatne životne teškoće, koje postaju sve izrazitije ukoliko se što prije ne zatraži pomoć stručnjaka kako bi se dijete uključilo u odgovarajuće terapijske programe. Obilježja autizma su: teškoće u socijalnim...
AUTOFAGIJA I SPORT
AUTOFAGIJA I SPORT
Anamarija Ćorić
Autofagija je temeljni mehanizam preživljavanja stanica koji omogućuje stanicama da se prilagode metaboličkom stresu kroz razgradnju i recikliranje unutarstaničnih komponenti, za stvaranje makromolekularnih prekursora i proizvodnju energije. Redovito tjelesno vježbanje postaje nefarmakološki lijek za smanjenje kardiovaskularnog morbiditeta i mortaliteta zahvaljujući dobrobiti izazivanoj vježbanjem. Brojne su studije pružile dokaze da se autofagija aktivira u skeletnim mišićima kao...
BLOCKCHAIN TEHNOLOGIJA U POSLOVNOM OKRUŽENJU
BLOCKCHAIN TEHNOLOGIJA U POSLOVNOM OKRUŽENJU
Ivan Lončarević
Razvojem tehnologije unaprjeđuje se svaki aspekt ljudskog života kao npr. način poslovanja, mogućnosti prikupljanja informacija, komunikacija i slično. Sredstva razmjene vrijednosti se mijenjaju kroz povijest. Prva vrsta razmjene je bila robna razmjena, slijedila ju je pojava prvog kovanog novca, te nakon toga državne valute i internetska transakcija istih. Sljedeći korak u razvoju razmjene vrijednosti je blockchain tehnologija preko koje se odvijaju transakcije kriptovaluta kao što...

Pages