Pages

UTJECAJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA NA RAZVOJ GOSPODARSTVA
UTJECAJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA NA RAZVOJ GOSPODARSTVA
Slobodan Rajlić
Razvojem malog i srednjeg poduzetništva razvija se i nacionalno gospodarstvo. Poduzetnici trebaju biti nositelji gospodarskog napretka te im, prvenstveno država, a zatim i društvo trebaju omogućiti kvalitetne preduvjete za ostvarivanje poduzetničkog poduhvata. Mala i srednja poduzeća imaju udio od preko 99% u ukupnom broju poduzeća. Već ova brojka dovoljno govori i njihovom značaju za nacionalno gospodarstvo. Gledaju li se makroekonomski pokazatelji, odnosno udio malih i...
UTJECAJ MEDIJA NA DRUŠTVO
UTJECAJ MEDIJA NA DRUŠTVO
Davor Mutavdžija
Glavni zadatak ovog rada je na kvalitetan i zanimljiv način prikazati utjecaj medija na društvo. Mediji su naša svakodnevnica. Nezamisliv je život suvremenog čovjeka bez masovnih medija. No, postavljaju se pitanja: kakav je odnos medija i društva? Jesu li mediji ubrzali, poboljšali ili unazadili društvene promjene? Kako društvo reagira na medije i je li riječ o suglasju, razmimoilaženju, sukobu, indiferentnosti? Odnos medija i društva je višeslojan i veoma složen. Suvremene...
UTJECAJ METABOLIČKIH BOLESTI NA POJAVU I LIJEČENJE OSTEOPOROZE
UTJECAJ METABOLIČKIH BOLESTI NA POJAVU I LIJEČENJE OSTEOPOROZE
Jurica Tokić
Produljenjem životnog vijeka osteoporoza postaje rastući problem u mnogim razvijenim zemljama svijeta. Najraširenija je metabolička bolest kostiju koja uz pridružene bolesti i komplikacije predstavlja veliki socijalni, ekonomski i osobni teret. Osnova bolesti sastoji se u propadanju koštanog tkiva uslijed gubitka kalcija iz kosti što za posljedicu ima krhkost i lomljivost kosti. Manjkav unos kalcija i fosfora, smanjena tjelesna aktivnost, loše životne navike, samo su neke od...
UTJECAJ MONETARNE POLITIKE NA GOSPODARSKI RAZVITAK
UTJECAJ MONETARNE POLITIKE NA GOSPODARSKI RAZVITAK
Ante Dujmić
Ekonomska politika predstavlja odgovarajući skup mjera, a koje provodi država, s ciljem usmjeravanja gospodarstva u određenom smjeru, ali i s ciljem postizanja općeg blagostanja. Drugim riječima, ekonomska politika je proces formuliranja i provođenja odluka u privrednom životu, odnosno skup intervencija vlade na određeni ekonomski proces, a koje su poduzete kako bi se ostvario određeni utjecaj na konačan rezultat. Monetarna politika u ovom slučaju, kao dio ekonomske politike, uz...
UTJECAJ NOVOOTVORENOG BAZENA U BOROVU NASELJU NA RAZINU TJELESNE AKTIVNOSTI LOKALNOG STANOVNIŠTVA
UTJECAJ NOVOOTVORENOG BAZENA U BOROVU NASELJU NA RAZINU TJELESNE AKTIVNOSTI LOKALNOG STANOVNIŠTVA
Valentina Capjak
Svaki pokret tijela izveden aktivacijom skeletnih mišića koji rezultira energetskom potrošnjom smatra se tjelesnom aktivnošću. Za razliku od sportskog treninga, osnovni cilj sportske rekreacije jest podizanje i održavanje psihičkih i fizičkih sposobnosti organizma isključivo kroz zabavu i razonodu. Javnozdravstvene dobrobiti tjelesne aktivnosti mogu se svrstati u pet kategorija: zdravstvene, psihološke, društvene, ekološke i ekonomske. Tjelesna neaktivnost može dovesti do...
UTJECAJ OBITELJI NA TJELESNU AKTIVNOST DJECE - PREGLED LITERATURE
UTJECAJ OBITELJI NA TJELESNU AKTIVNOST DJECE - PREGLED LITERATURE
Anamarija Šimunović
Tjelesna aktivnost i igra su osnovna i najvažnija potreba svakog djeteta. Sve što dijete radi, način na koji to radi te emocije koje proživljava su usko vezane uz igru. Igra je kompleksna aktivnost koja djeluje i na fizičko tijelo djeteta, kao i na emocionalno i psihičko stanje. Pokret, pogotovo kod djece predstavlja jednu od najvažnijih karika u njihovom razvoju, uključujući aktivnosti igranja kao i kućanskih poslova i rekreativne aktivnosti. Najodgovorniji za planiranje...
UTJECAJ OGLAŠAVANJA NA DJECU I MLADE
UTJECAJ OGLAŠAVANJA NA DJECU I MLADE
Mislav Menrat
Predmet završnog rada je oglašavanje orijentirano na djecu i mlade. U modernom svijetu djeca su od najmlađe dobi izložena utjecaju medija. Najveći utjecaj na djecu i mlade vrši se putem oglašavanja na televiziji te putem raznih internetskih stranica i društvenih mreža kojima djeca i mladu imaju neometan pristup. Oglašavanje je u današnjemu modernom društvu najzastupljeniji oblik plaćene promocije određenih usluga ili proizvoda te se oglašavanjem vrši utjecaj na ciljano...
UTJECAJ OGLAŠAVANJA PREMA SPOLNOJ STRUKTURI
UTJECAJ OGLAŠAVANJA PREMA SPOLNOJ STRUKTURI
Vedrana Gavrić
Kada govorimo o oglašavanju možemo slobodno reći kako je među ljudima opće poznat pojam reklama, nerijetko ih susrećemo na televizijskom programu, internetu, a nezaobilazni su i u novinama, radiju i drugim masovnim medijima. Cilj oglašavanja je u svojoj srži zapravo komunikacija sa svrhom informiranja, obavještavanja potencijalnih pojedinaca, grupa ili zajednica o određenim proizvodima, uslugama, izborima i slično, a sadržavaju činjenice ili informacije o onome što je predmet...
UTJECAJ OKOLIŠA NA TJELESNU AKTIVNOST DJECE PREDŠKOLSKE DOBI - PREGLED LITERATURE
UTJECAJ OKOLIŠA NA TJELESNU AKTIVNOST DJECE PREDŠKOLSKE DOBI - PREGLED LITERATURE
Patricia Knežević
Dvadeset i prvo stoljeće i razvitak tehnologije imaju veliki utjecaj na provođenje slobodnog vremena djeteta. Tjelesna aktivnost za dijete predškolske dobi ima važnu ulogu kod rasta i razvoja. Tjelesna aktivnost utječe na pravilan rast i razvoj djeteta te na cjelokupno zdravlje, stoga zdrave navike i kretanje trebaju biti na prvom mjestu djetetova svakodnevnog života. Umjesto igranja na otvorenom, djeca svoje slobodno vrijeme koriste igrajući virtualne igrice te gledajući...
UTJECAJ OMJERA SNAGA QUADRICEPSA I HAMSTRINGSA NA UČESTALOST OZLJEĐIVANJA
UTJECAJ OMJERA SNAGA QUADRICEPSA I HAMSTRINGSA NA UČESTALOST OZLJEĐIVANJA
Katarina Perolić
Nogomet je timski sport koji uključuje različite motoričke sposobnosti kao što su brzina i agilnost te njihovu učestalu i brzu promjenu što uzrokuje visoku pojavnost ozljeda. Ozljede mogu biti izazvane kontaktom s drugim igračem, vanjskim čimbenicima među koje spada loš teren, ali i stalnim ponavljajućim radnjama koje izazivaju mikrotraume, poznate još i kao sindromi prenaprezanja. Sindromima prenaprezanja u nogometu su najzahvaćeniji donji ekstremiteti. Najčešće je riječ o...
UTJECAJ PANDEMIJE COVID- 19 NA TRGOVINU
UTJECAJ PANDEMIJE COVID- 19 NA TRGOVINU
Hrvoje Pek
Svrha i cilj ovog završnog rada je upoznati se sa utjecajima i učincima pandemije COVID-19 na trgovinu, gospodarstvo i na određene sektore unutar gospodarstva u Republici Hrvatskoj i svijetu, te prikazati utjecaj pandemije COVID-19 posebno u sektoru trgovine i utjecaj na BDP na globalnoj razini. Isto tako spomenut će se i razvoj i implementacija sustava programskih rješenja koji svakako podižu razinu kvalitete života stanovništvu posebno u ovom periodu. Pandemija COVID-19 bila je...
UTJECAJ RAZLIČITIH TIPOVA OBUĆE NA FUNKCIJU STOPALA
UTJECAJ RAZLIČITIH TIPOVA OBUĆE NA FUNKCIJU STOPALA
Lea Prskalo
Obuća predstavlja glavnu zaštitu stopala. Utjecaj obuće na funkciju stopala najĉešće se istraţuje u podruĉju cipela s visokom potpeticom (CVP) te u podruĉju sportske obuće. Nošenje cipela s visokom potpeticom moţe dovesti do raznih stanja u podruĉju stopala, a to su: ţuljevi, kalusi, metatarsalgija, napetost Ahilove tetive, plantarni fascitis, smanjenje opsega pokreta u stopalu i sliĉno. Od sportske obuće najĉešće se istraţuju tenisice za trĉanje. Tenisice za trĉanje...

Pages