Pages

UTJECAJ VJEŽBI PROPRIOCEPCIJE NA NORMALNU FUNKCIJU RAMENOG OBRUČA VATERPOLISTA
UTJECAJ VJEŽBI PROPRIOCEPCIJE NA NORMALNU FUNKCIJU RAMENOG OBRUČA VATERPOLISTA
Antonio Čajo
Propriocepcija (lat. “proprius” – specifičan, vlastit i “perception” – predviđanje, opažanje) je sposobnost mišića da odgovore na specifične, a često i na neobične pozicije i situacije. Kod sportaša, luksacija odnosno iščašenje se najčešće javlja kao posljedica traume, te zbog udarca protivničkog igrača u kontaktnim sportovima. Preventivno vježbanje je najvažniji faktor u prevenciji ozljede, te uvelike smanjuje mogućnosti ponovne luksacije ili subluksacije...
UTJECAJ ZAPOSLENOSTI NA GOSPODARSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
UTJECAJ ZAPOSLENOSTI NA GOSPODARSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
Maja Roso
Ovaj rad govorit će o stanju tržišta rada u Osječko-baranjskoj županiji, nezaposlenosti i zaposlenosti. Kao posljedica ekonomske krize u RH dolazi do velikog broja nezaposlenih ljudi, ljudi koji niti s visokim stupnjem obrazovanja ne mogu pronaći posao. Razlog tome je loše stanje na tržištu, ali i neusklađenost obrazovanja sa stvarnim potrebama tržišta. Upravo zbog toga pojavljuje se i potreba za novim rješenjima na tržištu rada, a jedno od rješenja može biti i...
UVJETI OSTVARIVANJA PRAVA NA AZIL
UVJETI OSTVARIVANJA PRAVA NA AZIL
Dorja Kalaica
Sve je veći broj raseljenih osoba u svijetu, najmanje 100 milijuna ljudi koji su bili prisiljeni napustiti svoje domove najčešće zbog nezaposlenosti, niskog standarda života, nestašice hrane i neuhranjenosti, ali i zbog ratnih okolnosti, međunarodnu zaštitu traže u zemljama gdje će imati bolju životnu egzistenciju. Dolaskom u zemlju primitka podnose zahtjev za međunarodnu zaštitu. 4,2 milijuna ljudi čekaju pozitivan ishod za azil. Kada se tražitelju odobri azil on postaje...
UVJETI ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI
UVJETI ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI
Nives Cvetković
Prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu prevladava, ne samo u Republici Hrvatskoj već i šire. Opasne tvari su po prirodi opasne za javnu sigurnost i stoga od mjesta proizvodnje do mjesta uporabe moraju biti brižno pripremljene za transport radi sigurnosti ljudskih života i zaštite okoliša. Kako su opasne tvari nezaobilazna sirovina u industriji, energent, prema tome i nezaobilazni dio svakodnevnog života, prijevoz opasnih tvari predmet je istraživanja s geoprometnog, gospodarskog,...
UZDRŽAVANJE BRAČNOG DRUGA, IZVANBRAČNOG DRUGA I RODITELJA IZVANBRAČNOG DJETETA
UZDRŽAVANJE BRAČNOG DRUGA, IZVANBRAČNOG DRUGA I RODITELJA IZVANBRAČNOG DJETETA
Matea Novoselac
Uzdržavanje je zakonska ili ugovorna obveza jedne osobe da uzdržava drugu osobu. Obiteljskim zakonom je uređeno uzdržavanje kao dužnost i pravo roditelja i djece, bračnih i izvanbračnih drugova i srodnika u ravnoj lozi. Uzdržavanje je obiteljskopravna ustanova koja se temelji na jednom od osnovnih načela obiteljskopravnog prava, a to je načelo uzajamnog pomaganja svih članova obitelji, načelo solidarnosti. Osnovna načela ustanove uzdržavanja su: načelo obiteljske solidarnosti,...
UČINAK KOMPLETNE DEKONGESTIVNE TERAPIJE LIMFEDEMA NAKON MASEKTOMIJE
UČINAK KOMPLETNE DEKONGESTIVNE TERAPIJE LIMFEDEMA NAKON MASEKTOMIJE
Leon Lipuš
Karcinom dojke je jedna od najčešćih bolesti od koje obolijevaju žene. Liječenje je najčešće kirurškim putem kada se odstranjuje samo dio dojke zajedno s tumorom i mastektomija odnosno potpuno odstranjenje dojke. Uz kirurško liječenje, kao terapija primjenjuje se kemoterapija, radioterapija, hormonska i biološka terapija. Bitna stavka liječenja je fizikalna terapija koju treba započeti što ranije. Cilj završnog rada je opisati primjenu i učinak kompletne dekongestivne...
UČINAK KOMPLETNE DEKONGESTIVNE TERAPIJE LIMFEDEMA NAKON MASTEKTOMIJE NA KVALITETU ŽIVOTA
UČINAK KOMPLETNE DEKONGESTIVNE TERAPIJE LIMFEDEMA NAKON MASTEKTOMIJE NA KVALITETU ŽIVOTA
Jelena Pavlović
Karcinom dojke jedan je od najčešćih malignih tumora u žena. U žena s multicentričnim, velikim ili ponovljenim karcinomom nakon konzervativne terapije obično se radi mastektomija, odnosno kirurško odstranjenje cijele dojke. Kao posljedica odstranjenja dojke najčešće se poremeti rad limfnog sustava uz mogućnost nastanka limfnog edema. Zbog brojnih posljedica koje mogu biti tjelesne, duhovne, psihosocijalne i profesionalne naravi, limfedem kao kronično stanje smanjuje kvalitetu...
UČINAK KONZERVATIVNOG I OPERATIVNOG LIJEČENJA OSOBA SA HERNIJACIJOM DISKUSA U LUMBALNOJ KRALJEŽNICI. PREGLED DOSADAŠNJIH ISTRAŽIVANJA
UČINAK KONZERVATIVNOG I OPERATIVNOG LIJEČENJA OSOBA SA HERNIJACIJOM DISKUSA U LUMBALNOJ KRALJEŽNICI. PREGLED DOSADAŠNJIH ISTRAŽIVANJA
Irena Štibrić
Degenerativna oboljenja kralježnice spadaju među najčešća oboljenja današnjice. Podaci iz dosadašnje literature ukazuju da čak 80% ljudi se susrelo sa tegobama u donjem odnosno lumbalnom dijelu kralježnice. Cilj ovog rada je istražiti učinkovitost konzervativnog i operativnog liječenja te fizioterapijskih metoda kod osoba sa hernijom diska. Prilikom pregleda i procjene fizioterapeut se koristi subjektivnom i objektivnom procjenom, različitim testovima i mjerenjima. Visual...
UČINAK REDOVITE TJELESNE AKTIVNOSTI NA NEKE FAKTORE ZDRAVLJA I KVALITETE ŽIVOTA
UČINAK REDOVITE TJELESNE AKTIVNOSTI NA NEKE FAKTORE ZDRAVLJA I KVALITETE ŽIVOTA
Sonja Iža
Starost je određena sa dobi i započinje od 60. godine, a starenje je proces koji se odvija individualno za svaku osobu. Danas se smatra kako je smanjena tjelesna aktivnost kod starijih osoba odgovorna za smanjenje pojedinih faktora tjelesne funkcije i kvalitete života. Istraživanje s ciljem utvrđivanja učinka redovite tjelesne aktivnosti osoba starije životne dobi na neke faktore zdravlja i kvalitetu života provedeno je na uzorku od 100 ispitanica. Istraživanje je obavljeno u...
UČINAK TERAPIJSKOG VJEŽBANJA POTPOMOGNUTOG BIOFEEDBACK-om NA FUNKCONALNE ISHODE I KVALITETU ŽIVOTA KOD OSOBA NAKON UGRADNJE TOTALNE ENDOPROTEZE KOLJENA
UČINAK TERAPIJSKOG VJEŽBANJA POTPOMOGNUTOG BIOFEEDBACK-om NA FUNKCONALNE ISHODE I KVALITETU ŽIVOTA KOD OSOBA NAKON UGRADNJE TOTALNE ENDOPROTEZE KOLJENA
Matko Vuksanić
Poslijeoperacijska rehabilitacija nakon totalne endoproteze koljena (TKA) ima važnu ulogu nakon operacije olakšavanjem neovisnosti u transferima i ambicijama te postizanju funkcionalnih ciljeva za pacijente. Trenutno postoje ograničeni dokazi i smjernice za rehabilitaciju nakon TKA, uključujući vrstu, vrijeme i dozu rehabilitacijskih intervencija. Isto tako, trenutno nema spoznaja o učinkovitosti biofeedback-om asistirane vježbe u rehabilitaciji pacijenata nakon totalne endoproteze...
UČINCI FIZIOTERAPIJSKIH POSTUPAKA KOD PSORIJATIČNOG ARTRITISA
UČINCI FIZIOTERAPIJSKIH POSTUPAKA KOD PSORIJATIČNOG ARTRITISA
Mirna Mikulić
Psorijatični artritis (PsA) upalna je reumatska bolest, povezana sa psorijazom, koja uglavnom pogađa zglobove i kožu, ali utječe i na druge organske sustave. Nastanak psorijatičnog artritisa povezan je s genetskim, imunološkim i okolišnim čimbenicima. Karakteriziraju ga asimetrični oligoartritis ili poliartritis, destruktivne promjene u kostima šaka i stopala, nepravilna devijacija prstiju, zahvaćenost sakroilijakalnih zglobova, spondilitis i psorijaza na koži i noktima....
UČINCI KINESIOTAPINGA NA POSOPERATIVNE EDEME I BOL
UČINCI KINESIOTAPINGA NA POSOPERATIVNE EDEME I BOL
Teodora Vuković
Edem je patološko stanje koje karakterizira nakupljanje tekućine u intersticijumu, što dovodi do lokalnog ili generaliziranog oticanja. Prisutnost postoperativne otekline ukazuje na nakupljanje eksudata ili transudata, te obje se te tekućine pojavljuju u kirurgiji i posteperativnom razdoblju. Rak dojke najčešći je karcinom kod žena. U značajnom broju slučajeva to zahtijeva radikalno kirurško liječenje. Kirurški zahvati na području glave su česti, a jedan od najčešćih je...

Pages