Pages

TJELESNA AKTIVNOST, ZDRAVE ŽIVOTNE NAVIKE I KVALITETA ŽIVOTA ZAPOSLENIH FIZIOTERAPEUTA
TJELESNA AKTIVNOST, ZDRAVE ŽIVOTNE NAVIKE I KVALITETA ŽIVOTA ZAPOSLENIH FIZIOTERAPEUTA
Žilijan Barušić
Tjelesna aktivnost ima važan utjecaj na društvene odnose, psihološke čimbenike i tjelesne aspekte, što može poboljšati kvalitetu života. Tjelesna aktivnost s javnozdravstvenog gledišta je ponašanje koje izravno i neizravno može utjecati na zdravlje populacije. Unatoč tome što populacija postaje sedentarna i što je problem prepoznat na globalnoj razini od strane Svjetske zdravstvene organizacije, prevalencija tjelesne neaktivnosti u svijetu, a i kod nas u Hrvatskoj izrazito je...
TOPOGRAFSKI SCREENING BOLNOSTI LOKOMOTORNOG SUSTAVA KOD IGRAČA U RUKOMETNOM KLUBU
TOPOGRAFSKI SCREENING BOLNOSTI LOKOMOTORNOG SUSTAVA KOD IGRAČA U RUKOMETNOM KLUBU
Frano Adžaga
Uvod: Bol je etiološki složeno, ali osjetno jedinstveno iskustvo pojedinca koje, osim prijenosa osjetilnih informacija, ima i snažne afektivne, emocionalne i spoznajne značajke. Nastanak ozljede najčešće rezultira pojavom boli. Bol živčanim osjetilnim putevima putuje do mozga, točnije talamusa, gdje se zapravo osvještava. Kod pojave boli i ozljeda u sportu najčešće se govori o ozljedama lokomotornog sustava. Najčešće su sportske ozljede sustava za kretanje i to čak i do...
TRADICIONALNE I DIGITALNE POSLOVNE KOMUNIKACIJE
TRADICIONALNE I DIGITALNE POSLOVNE KOMUNIKACIJE
Blaženko Tomić
Suvremena poduzeća u svojoj poslovnoj komunikaciji koriste tradicionalne i digitalne oblike poslovnog komuniciranja. Poslovna praksa pokazuje kako je poslovno komuniciranje kvalitetnije ukoliko se kombiniraju tradicionalni i digitalni oblici poslovnog komuniciranja. U ovom radu prikazan je teorijski dio vezan uz poslovno komuniciranje na internoj i eksternoj razini. Rad prikazuje i poslovno komuniciranje u poduzeću Coca-Cola HBC Hrvatska. Coca-Cola pridaje veliku pažnju poslovnom...
TRADICIONALNO PODUZETNIŠTVO
TRADICIONALNO PODUZETNIŠTVO
Kristijan Međugorac
Mala i srednja poduzeća predstavljaju temelj tradicionalnog poduzetništva. Ona naime održavaju imovinu, generiraju prihode te otvaraju nova radna mjesta. Danas, brojna poduzeća suočena su sa sve većom konkurencijom i izazovima tržišta, što ih navodi na razvojne i istraživačke napore. Cilj rada je prikazati tradicionalno poduzetništvo U Republici Hrvatskoj s posebnim osvrtom na financiranje i relevantne europske dokumente i politike. Rezultati istraživanja pokazuju kako je u...
TRANZICIJSKI RAZVOJ GOSPODARSTVA REPUBLIKE HRVATSKE
TRANZICIJSKI RAZVOJ GOSPODARSTVA REPUBLIKE HRVATSKE
Maja Begić
Tema ovog rada je tranzicijski razvoj Republike Hrvatske, što će se obraditi prije svega kroz definiranje pojma gospodarstva te stanja gospodarstva u Hrvatskoj i pojma tranzicije te potom tranzicijskog razvoja Republike Hrvatske. Tranzicija je društvena preobrazba bivših komunističkih zemalja, a glavne sastavnice su razvoj pluralističke demokracije i tržišne ekonomije. Započinje raspadom SSSR-a te padom Berlinskog zida, a zahvaća i područje Hrvatske. Hrvatska je u to vrijeme imala...
TRENDOVI POLITIČKOG MARKETINGA U POSLJEDNJEM DESETLJEĆU
TRENDOVI POLITIČKOG MARKETINGA U POSLJEDNJEM DESETLJEĆU
Marin Matić
Tema ovog rada je Politički marketing. Cilj ovoga rada je objasniti i istražiti osnovne pojmove vezane za marketing i politički marketing. Marketing koji djeluje na političkom tržištu je politički marketing. Glavni cilj marketinga je zadovoljiti birača. Rješavanjem njihovih problema stvara se naklonost birača. Birači su ti koji odabiru što im najviše odgovara od toga što stranka nudi. Političke stranke moraju opravdati svoje povjerenje prema biračima uključujući ih u...
TRENDOVI U DIGITALNOM MARKETINGU
TRENDOVI U DIGITALNOM MARKETINGU
Sanja Zušćak
Razvojem tehnologije razvija se digitalni marketing. U ovom trenutku ovaj segment je u velikoj ekspanziji zbog napretka tehnologije i platformi koje daju napredne mogućnosti marketinga, te sama zainteresiranost ljudi za upravo ovu vrstu marketinga. Povećanje broja korisnika interneta pomoću kojeg se digitalni marketing realizira je ono što je prepoznato kao velika mogućnost u vidu targetiranja određenih ciljanih skupina, da li po demografiji, interesima ili ključnim riječima...
TRENING PLIOMETRIJE U PREVENCIJI OZLJEDA KOLJENA U NOGOMETNOM KLUBU OSIJEK
TRENING PLIOMETRIJE U PREVENCIJI OZLJEDA KOLJENA U NOGOMETNOM KLUBU OSIJEK
Frano Dušić
Nogomet je dinamična igra gdje igrači tijekom natjecateljskog podražaja istrčavaju kratke i duge dionice različitom brzinom, naglo mijenjaju smjer kretanja, trče s loptom i bez nje, šutiraju je, dodaju itd. Zbog sve većih zahtjeva suvremenog nogometa, koljeno sportaša mora biti spremno podnijeti sve veća opterećenja i sile koje djeluju na njega. Svi ovi faktori gibanja jasno ukazuju da su ozljede u ovom sportu neizostavne, međutim, može ih se svesti na minimum odgovarajućom...
TRGOVAČKI CENTRI U REPUBLICI HRVATSKOJ
TRGOVAČKI CENTRI U REPUBLICI HRVATSKOJ
Ivana Jurić
Trgovina danas ima značajnu ulogu u gospodarskom i društvenom razvoju. Ali taj razvoj trgovini nameće stalno rješavanje novih problema. Trgovina je gospodarska djelatnost koja se sastoji u stalnom kupovanju različitih vrsta roba od proizvođača. Trgovina se može podijeliti na funkcijsku i institucijsku . Trgovina shvaćena na ovaj način se raščlanjuje na trgovinu na malo i trgovinu na veliko. Trgovački centar je jedinstveno planirana, uređena i upravljana skupina maloprodajnih...
TRGOVAČKI MARKETING U MALOPRODAJI
TRGOVAČKI MARKETING U MALOPRODAJI
Aleksandar Stanković
Ovim završnim radom obuhvaćen je pojam marketinga i marketinškog sustava u suvremenom društvu te njegov razvoj kroz povijest. Opisano je marketinško okruženje i njegov utjecaj na rast i razvoj samog marketinga koji se temelji na financijskoj transakciji gdje je zadovoljstvo kupaca u sredini suvremenog marketinškog razmišljanja. Ukratko je opisana tvrtka koja je pomoću trgovačkog marketinga dospjela na sam vrh ljestvice najpopularnijih i najvrednijih brendova u svijetu (Apple)....
TRGOVINA KAO GOSPODARSKA DJELATNOST
TRGOVINA KAO GOSPODARSKA DJELATNOST
Suzana Knežević
Tema završnog rada je „Trgovina kao gospodarska djelatnost“. Predstaviti će se trgovina, što je to zapravo trgovina, kako je nastala, koji su oblici maloprodajne trgovine, te najvažnije, koja je uloga trgovine u gospodarstvu Hrvatske, koliki je njezin značaj i na što sve ima utjecaj trgovina. Kao što će se vidjeti u radu, trgovina ima jak utjecaj na gospodarstvo i na visinu BDP-a. Također zapošljava velik broj djelatnika. Vrlo je važna gospodarska grana. Ali trgovina je ovisna...
TUMAČENJE PRAVNIH PROPISA
TUMAČENJE PRAVNIH PROPISA
Stjepan Roždijevac
Svaki pravni propis mora imati sadržaj. Kako propis služi za uređenje odnosa između ljudi, samim time mora biti izražen. Propisi se tumače s pomoću oblika koji je određen i u društvenoj kulturi i u pravnom poretku. U pravnom poretku, kao i u društvenoj kulturi, izražavanje se izdiferenciralo. S obzirom na potrebe nomotehnike, ono se može klasificirati na ova područja: jezično izražavanje, logično izražavanje, političko tumačenje te vjerodostojno tumačenje u pravnim...

Pages