Pages

UTJECAJ SIROMAŠTVA NA RAZVOJ GOSPODARSTVA
UTJECAJ SIROMAŠTVA NA RAZVOJ GOSPODARSTVA
Mateja Nikolić
Siromaštvo je pojava koja se ne može izbjeći bilo gdje na zemaljskoj kugli. Dakako, postoje vrlo velike razlike u broju siromašnih u razvijenom, zapadnom, svijetu i nerazvijenim državama poput onih na Afričkom kontinentu. Također, produbljuje se jaz između bogatih i siromašnih; takozvana srednja klasa nije brojna kao što je to bila prije nekoliko desetljeća. Svaka zajednica, a država je najjednostavniji primjer, teži što većem životnom standardu, što automatski znači...
UTJECAJ STATISTIČKE KONTRAKCIJE NA KRVNI TLAK
UTJECAJ STATISTIČKE KONTRAKCIJE NA KRVNI TLAK
Marko Klasić
Cilj: Utvrditi utjecaj statičke kontrakcije na krvni tlak. Metode: Morfološke karakteristike analizirane su metodom bioelektrične impedance uređajem GAIA 359 plus. Tlak je mjeren elektronskim tlakomjerom Marshall MB85. Izmjerene vrijednosti pulsa, sistoličkog i dijastoličkog tlaka kod kontrakcija različitih mišićnih grupa sa vrijednostima u mirovanju uspoređene su parnim t-testom, dok su veličine promjena među kontrakcijama različite muskulature ispitane neparnim t-testom....
UTJECAJ STILA ŽIVOTA NA OSOBE OBOLJELE OD MULTIPLE SKLEROZE
UTJECAJ STILA ŽIVOTA NA OSOBE OBOLJELE OD MULTIPLE SKLEROZE
Rea Česir
Mijelin je struktura koja oblaže akson i ima važnu ulogu u provođenju električnih impulsa. Demijelinizacijske su bolesti obilježene autoimunim upalnim procesom koji dovodi do selektivne destrukcije mijelina u središnjem živčanom sustavu. Multipla skleroza je najčešća demijelinizacijska bolest. Postoji povezanost između čimbenika životnog stila poput prehrane, cigareta, alkohola, kofeina i multiple skleroze. Učestalo se događa da osobe oboljele od multiple skleroze počinju...
UTJECAJ SUPLEMENTACIJE KREATINOM NA RAZINU MESTRUALNE BOLI U ŽENSKOJ POPULACIJI
UTJECAJ SUPLEMENTACIJE KREATINOM NA RAZINU MESTRUALNE BOLI U ŽENSKOJ POPULACIJI
Iva Maganić
Uvod: Kreatin je visoko istraživani suplement koji pokazuje visoko pozitivne potencijale. Postoje istraživanja koja su povezala pozitivne efekte suplementacije kreatinom na različite vrste boli. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi učinke suplementacije kreatina+GAA na razinu menstrualne boli u ženskoj populaciji. Materijali i metode: Statistička analiza urađena je kod 20 ispitanica (starosti 23.7±2.8, BMI 21.5±2, TT 61.8±8.1). Ispitanice su bile podijeljene u intervencijsku...
UTJECAJ SUVREMENOG NAČINA ŽIVOTA I TEHNOLOGIJE NA POSTURALNE DEFORMACIJE KOD DJECE
UTJECAJ SUVREMENOG NAČINA ŽIVOTA I TEHNOLOGIJE NA POSTURALNE DEFORMACIJE KOD DJECE
Nives Šporčić
Suvremeni način života sa sobom donosi brojne pozitivne promjene, ali isto tako i povećanje brojnih negativnih čimbenika koji se odražavaju na zdravlje cjelokupne populacije. Moderan način života kojeg karakterizira sve manja tjelesna aktivnost dovodi do pretilosti kod djece, lošeg držanja, a u budućnosti do smanjenja kvalitete života i većih zdravstvenih problema. Igre na otvorenom danas su zamijenili tableti, računala, laptopi, igračke konzole koje većinom zahtijevaju...
UTJECAJ TJELESNE AKTIVNOSTI I ISHRANE NA METABOLIZAM KOSTI
UTJECAJ TJELESNE AKTIVNOSTI I ISHRANE NA METABOLIZAM KOSTI
Ana Špringman
Koštano tkivo vrlo je metabolički aktivno, te je u stalnom procesu pregradnje tijekom cijelog života. Na intenzitet metabolizma utječu različiti unutarnji i vanjski činitelji, te ga mogu potaknuti ili usporiti. Time se vrši utjecaj i na sve karakteristike i svojstva kosti koja proizlaze iz intenziteta pregradnje. U ovom radu prikazan je proces pregradnje kosti, te su navedeni glavni vanjski činitelji koji imaju utjecaj na njega. Među glavnim vanjskim činiteljima je prehrana, koja...
UTJECAJ TJELESNE AKTIVNOSTI KOD PRETILIH OSOBA
UTJECAJ TJELESNE AKTIVNOSTI KOD PRETILIH OSOBA
Tomislav Katušić
Pretilost postaje sve češći problem u današnjem svijetu. Nastaje najviše zbog nekih genetskih faktora te zbog sve veće dostupnosti visokokalorične hrane. Porastom pretilosti dolazi do problema sa zdravljem, a sam stupanj pretilosti ovisit će o zdravlju. Prehrana je također jedan od glavnih problema u nastanku pretilosti. Nepravilnom prehranom dolazi do većeg unosa energije u odnosu na njenu potrošnju. Jedna od najvažnijih čimbenika za sprječavanje pretilosti je prevencija. U...
UTJECAJ TJELESNE AKTIVNOSTI NA KVALITETU ŽIVOTA  OSOBA S OSTEOPOROZOM
UTJECAJ TJELESNE AKTIVNOSTI NA KVALITETU ŽIVOTA OSOBA S OSTEOPOROZOM
Antonela Vaško
Osteoporoza jedna je od najčešćih bolesti u starijoj dobi, učestalija je kod žena nego kod muškaraca i procjenjuje se da od ove bolesti godišnje oboli na milione osoba. Razarajuća je bolest skeleta koja za posljedicu ima krhke kosti sklone prijelomima. Bolest predstavlja jako veliki javno zdravstvenih problem i očekivan je porast broja oboljelih u fazama koje dolaze. Osteoporoza predstavlja znatno opterećenje za pojedinca i zajednicu. Da se izbjegne mogućnost prijeloma, treba...
UTJECAJ TJELESNE AKTIVNOSTI NA KVALITETU ŽIVOTA STARIJIH OSOBA
UTJECAJ TJELESNE AKTIVNOSTI NA KVALITETU ŽIVOTA STARIJIH OSOBA
Anita Rašić
Starenje je proces koji se definira kroz niz biopsihosocijalnih procesa. Većina razvijenih zemalja dob od 65 godina uzima kao referentnu vrijednost za stariju životnu dob. Tjelesna aktivnost je važna karika u modelu aktivnog i zdravog starenja. Tjelesnim vježbanjem aktiviraju se svi sustavi organizma, a posebno mišićni, krvožilni i dišni sustav. Zdravstvene dobrobiti tjelesne aktivnosti najčešće se promatraju kroz utjecaj tjelesne aktivnosti na prevenciju kroničnih bolesti....
UTJECAJ TRENINGA NA OSTEOPOROZU - PREGLED LITERATURE
UTJECAJ TRENINGA NA OSTEOPOROZU - PREGLED LITERATURE
Matea Markiš
Koštana masa svoj vrhunac dostiže u pubertetu, točnije nakon njegovog završetka, a nakon toga započinje gubitak koštane mase. Očekivano trajanje života u modernim društvima dramatično je povećan tijekom prošlog stoljeća. Kao posljedica toga, učestalost poremećaja koji prventsveno pogađaju starije osobe znatno se povećala. Osteoporoza, kao jedna takva bolest koja pogađa stariju populaciju, definira se kao sistemska, reumatska, progresivna i metabolička bolest. Ona je...
UTJECAJ TURIZMA NA GOSPODARSTVO U VUKOVARSKOJ-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI
UTJECAJ TURIZMA NA GOSPODARSTVO U VUKOVARSKOJ-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI
Filip Glavota
Ubrzani gospodarski razvitak i modernizacija sustava kompletirali su sliku današnjeg tržišnog gospodarstva u kojem turistički sektor čini primarni izvor prihoda i zapošljavanja nacionalne privrede. Stoga je danas promišljanje na temu turizma znatno kompleksnije nego li u povijesti njegova razvoja. Premda se turizma ubraja u red relativno mlađih društveno – ekonomskih pojava njegova kompleksnost omogućava niz različitih pristupa i razmatranju istoga. Suštinu turističkog...
UTJECAJ VJEŽBANJA NA KVALITETU ŽIVOTA ŽENA SREDNJE ŽIVOTNE DOBI
UTJECAJ VJEŽBANJA NA KVALITETU ŽIVOTA ŽENA SREDNJE ŽIVOTNE DOBI
Valentina Višak
Tjelesno vježbanje je planirana, strukturirana, svrhovita, ponavljana tjelesna aktivnost čiji je cilj unaprijediti i očuvati zdravlje, razviti specifične motoričke sposobnosti, poboljšati tjelesnu sposobnost, održanje optimalne tjelesne težine i oblikovanje tijela. Ovisno o planu, programu i cilju vježbanja izvodi se različitim intenzitetom, oblikom i trajanju vježbi individualno ili u grupama. Prema brojim znanstvenim istraživanjima ima pozitivan učinak na sve organske sustave...

Pages