Pages

UČINCI KONZERVATIVNOG TRETMANA SKOLIOZA - PREGLED BAZA PODATAKA
UČINCI KONZERVATIVNOG TRETMANA SKOLIOZA - PREGLED BAZA PODATAKA
Magdalena Horvat
Skolioza je trodimenzionalno iskrivljenje kralježnice, koje osim što dovodi do rotacije trupa, disbalansa mišića i boli, također može prouzročiti respiratorne i kardiovaskularne probleme. Skolioze se razlikuju po dobi u kojoj se javljaju, etiologiji nastanka, a dva glavna tipa po kojima se iste razlikuju su strukturalne i nestrukturalne. Idiopatska skolioza, ona kojoj se ne zna uzrok, najzastupljenija je među svim skoliozama. Kod liječenja skolioza bitna je edukacija fizioterapeuta...
UČINKOVITOST BOTULINUM TOKSINA U REDUKCIJI TONUSA SPASTIČNE MUSKULATURE
UČINKOVITOST BOTULINUM TOKSINA U REDUKCIJI TONUSA SPASTIČNE MUSKULATURE
Josipa Tot
Spastičnost je kliničko stanje uzrokovano oštećenjem središnjeg živčanog sustava (SŽS) te je karakterizirano povećanjem refleksa istezanja koje ovisi o brzini u odsustvu voljne aktivnosti. Najčešći uzroci su moždani udar, multipla skleroza te cerebralna paraliza, a hipoksično oštećenje mozga i traumatska ozljeda mozga kao i ozljeda kralježnične moždine su rijeđi, ali mogu uzrokovati spasticitet. Botulin neurotoksin tip A je najčešći uzrok botulizma kod ljudi, a s druge...
VAŽNOST KULTURE ZA SUVREMENE GRADOVE
VAŽNOST KULTURE ZA SUVREMENE GRADOVE
Maja Mor
Kultura se definira kao skup temeljnih vrijednosti, percepcija, stavova, želja i ponašanja koje je pojedini član društva naučio od obitelji i drugih važnih institucija. Utjecaj kulture obuhvaća širok spektar društvenih utjecaja, kao što su jezik, društvene vrijednosti, uvjerenja i predrasuda. Kultura pruža ljudima osjećaj identiteta i spoznaje o prihvatljivom načinu ponašanja. Osnovna obilježja kulture su njezine temeljne vrijednosti, norme, običaji i moral. Suvremeni...
VAŽNOST PRIMJENE PROPRIOCEPTIVNIH VJEŽBI U FIZIOTERAPIJSKOM PROCESU
VAŽNOST PRIMJENE PROPRIOCEPTIVNIH VJEŽBI U FIZIOTERAPIJSKOM PROCESU
Daniela Protrkić
Propriocepcija predstavlja svjesni i nesvjesni osjet položaja i pokreta u zglobu. Da bi kontrolirao balans, središnji živčani sustav (SŽS) integrira vizualne, vestibularne i proprioceptivne informacije, kako bi dao motorički odgovor koji koordinira mišićne obrasce. Cilj samih vježbi propriocepcije nakon ozljede je uspostavljanje balansa i posturalne kontrole pacijenta. Proprioceptivni trening u liječenju ozljeda se sastoji od različitih vježbi na balans daskama, poluvaljcima,...
VAŽNOST PROPRIOCEPTIVNIH VJEŽBI U PREVENCIJI I LIJEČENJU OZLJEDA NOŽNOG ZGLOBA KOŠARKAŠA
VAŽNOST PROPRIOCEPTIVNIH VJEŽBI U PREVENCIJI I LIJEČENJU OZLJEDA NOŽNOG ZGLOBA KOŠARKAŠA
Toni Marić
Ozljede nožnog zgloba su jedne od najčešćih ozljeda općenito u svim sportovima. Iako su ozljede nožnog zgloba visoko zastupljene u svim sportovima, najčešće se događaju baš u košarci. 85% ozljeda nožnoga zgloba su uganuća, i od tih svih uganuća, 85% su inverzijska uganuća lateralnih ligamenata nožnoga zgloba. Vrlo bitan aspekt za prevenciju tih uganuća je propriocepcija. Propriocepcija predstavlja svjesni i nesvjesni osjet položaja i pokreta u zglobu. Da bi kontrolirao...
VAŽNOST ZDRAVE PREHRANE KOD DJECE PREŠKOLSKE DOBI
VAŽNOST ZDRAVE PREHRANE KOD DJECE PREŠKOLSKE DOBI
Anamarija Jozić
Rast je zbivanje koje je izuzetno složeno, a obuhvaća promjene u rastu tijela te promjene struktura i funkcije određenih organa. Razvoj je kompleksniji od rasta, a obuhvaća socijalnu prilagodbu i psihički razvoj djeteta. Na rast utječu spol, nasljeđe, ekonomski uvjeti, rasa i prehrana. Postoje osnovni sastojci hranjive i zdrave prehrane koji su jednaki za sve ljude. Nutrijenti se dijele u dvije skupine, a to su makronutrijenti i mikronutrijenti. Da bi čovjek uspješno mogao...
VAŽNOSTI PRAVILNE PREHRANE U PREVENCIJI PRETILOSTI KOD DJECE PREDŠKOLSKE DOBI
VAŽNOSTI PRAVILNE PREHRANE U PREVENCIJI PRETILOSTI KOD DJECE PREDŠKOLSKE DOBI
Ana Marinović
Pretilost u djece predškolske dobi predstavlja velik problem, osobito u današnje vrijeme kad je sve više izražen sjedilački način života uz sve češće konzumiranje takozvane brze hrane. U ovom radu navedeni su uzroci, prevencija i liječenje pretilosti u djece predškolske dobi. Manjak fizičke aktivnosti, roditeljski pristup prehrani, pretilost roditelja i manjak znanja roditelja o pravilnoj prehrani uvelike utječu na pojavljivanje pretilosti u djece. U prevenciju mora biti...
VELEPRODAJNI PROCES NA PRIMJERU TVRTKE OSKAR d.o.o.
VELEPRODAJNI PROCES NA PRIMJERU TVRTKE OSKAR d.o.o.
Darko Vrhar
Ovaj završni rad obrađuje značaj trgovine u cjelini s posebnim osvrtom na veleprodajne procese u trgovini. Rad obuhvaća uvod o trgovini, povijesni razvoj, zadatke koja trgovina ima, podjelu trgovine i značenje trgovine. Nadalje, rad obrađuje ulogu veleprodaje u kanalima distribucije, da li je potreban i poželjan posrednik u trgovini, koje su osnovne funkcije u kanalu distribucije i tko su sve sudionici u kanalu distribucije. Najznačajniji dio završnog rada obrađuje temu...
VESTIBULARNA REHABILITACIJA JEDNOSTRANIH I OBOSTRANIH OŠTEĆENJA OSJETILA ZA RAVNOTEŽU
VESTIBULARNA REHABILITACIJA JEDNOSTRANIH I OBOSTRANIH OŠTEĆENJA OSJETILA ZA RAVNOTEŽU
Sena Pavetić
Svrha ovog istraživanja je prikaz ukupnih učinaka vestibularne rehabilitacije na pacijente s oštećenjem osjetila za ravnotežu. Izdvojeni su podaci o dvadeset pacijenata, među kojima deset s dijagnozom jednostranog vestibularnog oštećenja i deset s dijagnozom obostranog vestibularnog oštećenja liječenih u Poliklinici za ORL Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana. Na odjelu je učinjen dvotoplinski kalorijski test vodom, u sklopu videonistagmografske...
VESTIBULARNA REHABILITACIJA U ZBRINJAVANJU PACIJENTA S PERZISTENTNO POSTURALNO-PERCEPTIVNOM VRTOGLAVICOM (PPPD)
VESTIBULARNA REHABILITACIJA U ZBRINJAVANJU PACIJENTA S PERZISTENTNO POSTURALNO-PERCEPTIVNOM VRTOGLAVICOM (PPPD)
Mateja Samaržija
Vrtoglavica je iluzija kretnje kada ona u stvarnosti ne postoji. Perzistentno posturalno-perceptivni poremećaj je novi pojam među vrtoglavicama. Obično pogađa ljude u dobnoj skupini od 30 do 50 godina. Manifestira se nestabilnošću ili vrtoglavicom bez kružnih senzacija, koji su prisutni većinu dana tijekom tri mjeseca ili više, a pogoršava ih uspravno držanje, aktivno ili pasivno kretanje i izlaganje pokretnim ili složenim vizualnim podražajima. Dovodi do opadanja kvalitete...
VJEŠTINE VOĐENJA I NJIHOV UTJECAJ NA ORGANIZACIJSKU UČINKOVITOST
VJEŠTINE VOĐENJA I NJIHOV UTJECAJ NA ORGANIZACIJSKU UČINKOVITOST
Karla Kolarević
Stil vodstva koji je usvojio vođa organizacije ima izravni učinak na organizacijske performanse zaposlenika. Između ostalog otkriveno je da participativno vodstvo i delegiranje dužnosti poboljšava zaposlenikove performanse i postizanje korporativnih ciljeva. Stoga zaključujemo da postizanje organizacijskog cilja ovisi isključivo o stilu vodstva koji je usvojio vođa. Budući da je vodstvo jedno od osnovnih sredstava u postizanju organizacijske učinkovitosti, svaka organizacija treba...
VJEŽBANJEM DO BOLJE KOORDINACIJE
VJEŽBANJEM DO BOLJE KOORDINACIJE
Kornelija Bolmanac
Koordinacija je motorička sposobnost koja svoju osnovu nalazi u svakome pokretu. Ona kontrolira svaki kretni proces od njegova početka pa do punog izvršenja motoričkog zadatka. Korelira s ostalim brojem motoričkih sposobnosti, a nužna je sposobnost koja pospješuje čovjekov intelektualni, socijalni, kognitivni i motorički život. Koordinaciju se može poboljšati pomoću različitih rekreativnih i sportskih programa jer nije u velikoj mjeri urođena već predstavlja motoričku...

Pages