Pages

TRGOVINA KAO GOSPODARSKA DJELATNOST
TRGOVINA KAO GOSPODARSKA DJELATNOST
Suzana Knežević
Tema završnog rada je „Trgovina kao gospodarska djelatnost“. Predstaviti će se trgovina, što je to zapravo trgovina, kako je nastala, koji su oblici maloprodajne trgovine, te najvažnije, koja je uloga trgovine u gospodarstvu Hrvatske, koliki je njezin značaj i na što sve ima utjecaj trgovina. Kao što će se vidjeti u radu, trgovina ima jak utjecaj na gospodarstvo i na visinu BDP-a. Također zapošljava velik broj djelatnika. Vrlo je važna gospodarska grana. Ali trgovina je ovisna...
TUMAČENJE PRAVNIH PROPISA
TUMAČENJE PRAVNIH PROPISA
Stjepan Roždijevac
Svaki pravni propis mora imati sadržaj. Kako propis služi za uređenje odnosa između ljudi, samim time mora biti izražen. Propisi se tumače s pomoću oblika koji je određen i u društvenoj kulturi i u pravnom poretku. U pravnom poretku, kao i u društvenoj kulturi, izražavanje se izdiferenciralo. S obzirom na potrebe nomotehnike, ono se može klasificirati na ova područja: jezično izražavanje, logično izražavanje, političko tumačenje te vjerodostojno tumačenje u pravnim...
TURISTIČKI UGOVORI
TURISTIČKI UGOVORI
Fabijan Petričević
Važnost turističke djelatnosti u gospodarskom razvoju svake države uvjetuje potrebu kvalitetnog uređenja iste. U Republici Hrvatskoj postoje tri čimbenika u tim odnosima: davatelj usluge (ugostitelj), turistička usluga i korisnik (gost). Radi zadovoljavanja sve kompleksnijih potreba turista, turističke usluge postaju sve raznovrsnije i brojnije. Pravna rješenja u pružanju turističkih usluga uređuju se ugovorima u turizmu. To su pravni poslovi kojima se uređuju međusobni odnosi u...
TURIZAM EUROPSKE UNIJE
TURIZAM EUROPSKE UNIJE
Marko Matošević
U radu je obrađena tema turizma u Europskoj uniji. Za početak je ukratko objašnjen sam pojam turizma, te pokretački čimbenici turizma. Osim toga, u radu je prikazan i turizam Europske unije kroz bitne odrednice koncepta razvoja europske turističke destinacije, kao i turističke politike Europske unije u vidu fondova Europske unije u novoj financijskoj perspektivi do 2020. godine, kao i projekata i programa značajnih za europski turistički razvoj. Posebna pozornost u radu je...
UDRUŽIVANJE PODUZEĆA NA PRIMJERU VALAMAR RIVIERA d.d.
UDRUŽIVANJE PODUZEĆA NA PRIMJERU VALAMAR RIVIERA d.d.
Dino Kaplan
Poduzeće je samostalna gospodarska, tehnička i društvena cjelina koja proizvodi dobra ili usluge za potrebe tržišta koristeći se odgovarajućim resursima i snosi poslovni rizik radi ostvarivanja dobiti i drugih ekonomskih te društvenih ciljeva. Upravljati poduzećem može vlasnik koji je ujedno menadžer ili vlasnik zapošljava profesionalnog upravljača (menadžera). Udruživanje poduzetnika je pojava koja se kroz povijest javlja od najranijih početaka ekonomske aktivnosti....
UGANUĆE GLEŽNJA U NOGOMETAŠA
UGANUĆE GLEŽNJA U NOGOMETAŠA
Ivan Kurkutović
Gornji nožni zglob je dinamički i statički najopterećeniji zglob u ljudskom tijelu te je stoga najčešće ozljeđivani zglob gledajući osteoligamentarne ozljede. Intervencije za prevenciju uganuća gležnja podrazumijevaju korištenje tapea i ortoza, jačanje mišića evertora te provedbu proprioceptivnog treninga. Rizični faktori za nastanak lateralnog uganuća gležnja nisu dovoljno točno utvrđeni. Ozljede u sportu nastaju kombinacijom više različitih faktora. Najučestaliji...
UGOVOR O FAKTORINGU
UGOVOR O FAKTORINGU
Marcel Kiefer
Faktoring je oblik financiranja kojim se najčešće koriste mala i srednja poduzeća. Korištenjem usluga faktoringa poduzeća izbjegavanju traženje kredita od banaka. Faktoring im omogućuje brže i jednostavnije dolaženje do financijskih sredstava potrebnih za podmirivanje kratkoročnih obveza. U Republici Hrvatskoj je faktoring zakonski reguliran. Krovni zakon je Zakon o faktoringu. No, osim Zakona o faktoringu doneseni su i drugi zakoni i pravilnici kojima se uređuje pojedino...
UGOVOR O KREDITU
UGOVOR O KREDITU
Lucija Filipović
Cilj ovoga rada je obraditi najbitnije o kreditu i kreditiranju općenito, ali poseban naglasak je na ugovoru o kreditu sa ekonomskog i pravnog stajališta. U današnjem svijetu, kako u gospodarstvu tako i u financijskim poslovima, kreditiranje je od velikog značaja. Odluče li se građani na velika investicijska ulaganja, ili neke pothvate, kao npr. kupovina nekretnina, automobila te ostalo što označava normalni životni standard, ne mogu si priuštiti bez kredita. Iako su pojmovno...
UGOVOR O KUPOPRODAJI
UGOVOR O KUPOPRODAJI
Dubravka Klepica
Sadržajem ovog završnog rada u središte je stavljen ugovor o kupoprodaji kako kroz povijest tako i danas. Može se reći da jedan od najčešćih društvenih odnosa u koje pravni subjekti ulaze jesu odnosi koji imaju gospodarsko-prometno značenje. Jedan od društvenih odnosa još u najranijim oblicima društvenog uređenja, pa sve do ovih suvremenih je razmjena dobara i usluga. Potreba za reguliranje razmjene dobara i usluga u društvu pojavila se vrlo rano, stoga su države nastojale...
UGOVOR O RADU NA NEODREĐENO VRIJEME
UGOVOR O RADU NA NEODREĐENO VRIJEME
Katarina Svirčević
Pravo na rad je jedno od osnovnih prava čovjeka i ono se u Republici Hrvatskoj jamči Ustavom Republike Hrvatske svim stanovnicima. Najznačajniji nacionalni, odnosno domaći izvori radnog prava, su uz Ustav RH, zakoni, kolektivni ugovori, pravilnici o radu i ugovori o radu. Uz njih postoje i mnogi drugi propisi, zakoni i podzakonski akti, kojima se određuje područje radnog prava, ali i drugi izvori. Zakonom o radu su u Republici Hrvatskoj uređeni radni odnosi, a radni odnos započinje,...
UGOVORI O PRIJEVOZU U POMORSKOM PRAVU
UGOVORI O PRIJEVOZU U POMORSKOM PRAVU
Tamara Krolo
Jedan od ključnih elemenata za realizaciju pomorskog prijevoza je i očitovanje volja dvaju ugovornih strana koje sudjeluju u prijevozničkoj djelatnosti. Ugovor je nužan za točno određivanje prava pojedinih stranaka u prijevozničkoj djelatnosti. U ovom radu, nastojat će se pobliže objasniti značenje kao i sama važnost ugovora te njegove vrste, a posebna pozornost posvetit će se ugovorima vezanim za pomorsko pravo, odnosno pomorski promet. To su ugovor o prijevozu putnika i...
ULOGA CARINE U SUZBIJANJU TRANSNACIONALNOG ORGANIZIRANOG KRIMINALA
ULOGA CARINE U SUZBIJANJU TRANSNACIONALNOG ORGANIZIRANOG KRIMINALA
Božica Drmić
Uloga carinske službe je sprječavanje i otkrivanje nelegalnih prijenosa roba kojima se ugrožavaju nacionalni gospodarski sustavi pojedinih država. Carinska služba djeluje na način da poduzima preventivne i represivne mjere. Uloga carinske službe u Republici Hrvatskoj posebno dobiva na značaju po ulasku u Europsku uniju iz razloga što granice Republike Hrvatske prema zemljama koje su izvan EU postaju vanjske granice Europske unije. Promet ljudi, roba i prijevoznih sredstava preko...

Pages