Pages

ZAŠTITA POTROŠAČA U EU
ZAŠTITA POTROŠAČA U EU
Dejan Marković
U ovom radu će se pisati o potrošačima i zaštiti potrošača u Hrvatskoj i Europskoj uniji. S obzirom na to može se reći da potrošači kupuju proizvode i koriste usluge koje su im ukazane na određenom tržištu u određenom trenutku. Kod potrošača je bitno da se proučava njihov način ponašanja pri kupovini određenih proizvoda. Ponašanje potrošača se prati od strane poduzeća kako bi bili u mogućnosti predvidjeti i razumjeti njihovo ponašanje. Na ponašanje potrošača pri...
ZAŠTITA POTROŠAČA U EU
ZAŠTITA POTROŠAČA U EU
Iva Bartulović
Ovaj završni rad bavi se zaštitom potrošača u Europskoj uniji. U radu se najprije definira pojam potrošača te se donose pojmovi koji su u uskoj vezi s pojmom potrošača, govori se o njihovoj zaštiti te pravima s jedne općenite razine, ali i kratki povijesni pregled zaštite potrošača. Nakon toga rad se fokusira na samu zaštitu potrošača u Europskoj uniji. Europska unija donosi propise za zaštitu sigurnosti i prava potrošača, uključujući područja koja se brzo razvijaju,...
ZAŠTITA POTROŠAČA U REPUBLICI HRVATSKOJ I EUROPSKOJ UNIJI
ZAŠTITA POTROŠAČA U REPUBLICI HRVATSKOJ I EUROPSKOJ UNIJI
Iva Delić
Svi ljudi koji kupuju proizvode i koriste usluge nazivaju se potrošačima. Pedesetih godina prošlog stoljeća dolazi do ubrzanog ekonomskog rasta te se povećava razmjena roba i usluga, potiču se ulaganja u inovacije i tehnička dostignuća te se prakticira korištenje novih mehanizama koji ujedno olakšavaju i ubrzavaju proizvodnju. Kako vrijeme odmiče, sve se više počinju koristiti pojmovi poput potrošačkog društva i konzumerizma. Naime, upravo konzumerizam je najznačajniji...
ZAŠTITARSKA I DETEKTIVSKA DJELATNOST
ZAŠTITARSKA I DETEKTIVSKA DJELATNOST
Rebeka Beranić
Sigurnost i zaštita su pojmovi koji se često upotrebljavaju u svim područjima ljudske djelatnosti. To je razumljivo jer je sigurnost jedna od temeljnih potreba čovjeka, države, zajednice ili neke druge skupine. Na tom području susrećemo se s dva sustava sigurnosti. Jedan je javni koji tradicionalno pripada državi, a drugi privatni. Kod javnog sustava sigurnosti u pravilu se upotrebljavaju nazivi nacionalna sigurnost, javna sigurnost, javna zaštita, pravna zaštita, socijalna...
ZDRAVSTVENA SKRB I ZNAČAJ FIZIOTERAPEUTA KOD OSTEOPOROZE
ZDRAVSTVENA SKRB I ZNAČAJ FIZIOTERAPEUTA KOD OSTEOPOROZE
Filip Dubočanac
Osteoporoza je progresivna, metaboličku bolest koštanog sustava. Ona nastaje kao posljedica smanjene gustoće kosti, oštećenja strukture kosti, što za posljedicu ima veću mogućnost frakture. Frakture se najčešće događaju u području kuka, kralješka i ručnog zgloba. Osteoporoza se javlja sve češće zbog produživanja životnog vijeka, i nezdravog načina života koja uključuje tjelesnu neaktivnost, nezdravu prehranu i pušenje. Bolest najčešće zahvaća žene nakon menopauze...
ZLOSTAVLJANJE DJECE U SPORTU
ZLOSTAVLJANJE DJECE U SPORTU
Karolina Sršić
Bavljenje sportskom aktivnošću ima veliku odgojno – obrazovnu funkciju u razvoju populacije djece i mladih poglavito u uvjetima suvremenog doba kada vlada moralna kriza društva. Ne samo da sport oblikuje djecu i mlade s odgojno – obrazovnog aspekta već ih priprema i za daleko odgovornije uloge u njihovoj odrasloj dobi. Bavljenje sportskom aktivnošću rezultira brojnim beneficijama za pojedinca, ali i za njegovu zajednicu. Također, za bavljenje sportskom aktivnosti vežu se i brojne...
ZNANJA I STAVOVI O VAŽNOSTI PROPRIOCEPTIVNOG TRENINGA KOD IGRAČA U RUKOMETNOM I NOGOMETNOM KLUBU
ZNANJA I STAVOVI O VAŽNOSTI PROPRIOCEPTIVNOG TRENINGA KOD IGRAČA U RUKOMETNOM I NOGOMETNOM KLUBU
Lidija Bošnjak
Glavni cilj ovog diplomskog rada bio je utvrđivanje znanja i stavova o važnosti proprioceptivnog treninga. Stav je trajna, mentalna, odnosno neuralna spremnost stečena na osnovu iskustva koja vrši direktivni ili dinamički utjecaj na reagiranje pojedinca na objekte i situacije s kojima dolazi u dodir. Propriocepcija podrazumijeva osjećaj za položaj vlastitog tijela u prostoru. Proprioceptivne vježbe nekada su se koristile u rehabilitacijske svrhe, a danas su postale gotovo neizostavan...
ZNANJA I STAVOVI SPORTAŠA O ISTEZANJU
ZNANJA I STAVOVI SPORTAŠA O ISTEZANJU
Goreta Proleta
Uvod: Nogomet je danas najpopularniji sport, bilo da je riječ o rekreativnom ili profesionalnom bavljenju istim. Cilj je isti na obje strane, biti najbolji i postići vrhunske rezultate, međutim u tom stopostotnom davanju sebe, nemoguće je izbjeći sve te brojne ozljede. No, odgovarajućom primjenom preventivnih programa nemoguće je u potpunosti izbjeći veći broj sportskih ozljeda. Metode: Istraživanje je provedeno u ožujku 2018. strukturiranim upitnikom putem web ankete na uzorku...
ZNANJE STUDENATA PREVENTIVNE FIZIOTERAPIJE O SPORTSKOJ PREHRANI
ZNANJE STUDENATA PREVENTIVNE FIZIOTERAPIJE O SPORTSKOJ PREHRANI
Lea Liptak
Fizioterapeuti su neizostavni članovi sportskog tima. Osim njihove ključne uloge u rehabilitaciji i prevenciji, važno je da posjeduju znanje o prehrani kako bi sportašu, uz trenera i nutricionista, mogli pomoći svojim savjetima. Kod pravilne prehrane važna je količina, raspored i vrijeme unošenja odgovarajućih nutrijenata. Dakako, to se razlikuje individualno, kod svake osobe, kao i kod određenih sportova. Cilj istraživanja bio je utvrditi znanje studenata 1. i 2. godine...
ZNANSTVENA UTEMELJENOST MCKENZIE KONCEPTA
ZNANSTVENA UTEMELJENOST MCKENZIE KONCEPTA
Danijel Ivić
McKenzie koncept je dobio ime po njegovom utemeljitelju, Robinu McKenzieju fizioterapeutu sa Novog Zelanda. On je razvio sustav vježbi koji služi za prevenciju i liječenje križobolje. To je koncept koji se sastoji od dijagnostičkog i terapijskog pristupa. Simptomi su podijeljeni u 3 podskupine u spinalnoj patologiji: posturalni sindrom, disfunkcijski sindrom i sindrom strukturalnog poremećaja koji je najčešći u kliničkoj praksi. Postoje i ostali koji ne mogu biti svrstani u...
ZNAČAJ I ULOGA EUROPSKOG VIJEĆA
ZNAČAJ I ULOGA EUROPSKOG VIJEĆA
Ena Roždijevac
Europsko vijeće okuplja predsjednike i premijere svih država Europske unije te predsjednika Europske komisije. Predsjednik Europskog parlamenta također se obraća svakom Europskom vijeću. Europsko vijeće potiče iz 1974. godine, kada su politički čelnici Europske unije („čelnici država ili vlada“) počeli održavati redovne sastanke. Ta praksa je ozakonjena Jedinstvenim europskim aktom (1987.). Europsko vijeće se u načelu sastaje četiri puta godišnje. Zbog sve veće...
ZNAČAJ OBITELJI U SUVREMENOM DRUŠTVU
ZNAČAJ OBITELJI U SUVREMENOM DRUŠTVU
Ivana Škegro
Sociologija proučava društveni život, ljudske skupine i društvo. Kultura je jedan od najčešće rabljenih pojmova u sociologiji. Kultura označava način života pojedinca u društvu ili društvenim skupinama. Društvo je sustav uzajamnih odnosa koji povezuje pojedince. Obitelj je jedna od najdugovječnijih institucija. Obitelj je skupina ljudi izravno povezana rodbinskim vezama, pri čemu odrasli pripadnici preuzimaju odgovornost za brigu o djeci. Tradicionalno shvaćanje pojma...

Pages